2020.09.22.
A SZEMEKO Kft BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT, DE A CSONTVÁZAT ITT FELEJTETTE

A polgármester a holnapi közgyűlésen arra kéri a képviselőket, hogy hatalmazzák fel kivitelezési szerződésének módosításához: „a Dorottya-ház felújítása során az épület korából is adódóan előre nem látható többletfeladatok jelentkeztek”, melyek többletköltsége 304,8 millió forint.

2020.06.29.

Válságkezelés Szita-módra, avagy polgármesterünk sem jobb a Deákné vásznánál!A veszélyhelyzet megszüntetését megelőző napon a polgármester - hosszú gondolkodás után - módosította a 2020. évi költségvetést (a képviselőket igen-nem, excel táblázatban kérdezte meg).

A legutóbbi - a vészhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről szóló - közgyűlési tájékoztatójában azt írta, hogy „Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásait érintő kormányzati döntések, valamint a vírus gazdaságra gyakorolt hatásait is figyelembe véve a bevétel kiesés több mint 1,3 milliárd forint.”

2020.06.21.

VÁNDORPATKÁNYOK MÁRPEDIG VANNAK!Amikor ötven évvel ezelőtt a cukorgyártól kapott lakásba beköltözhettem – a határtalan boldogság mellett – tudomásul vettem, hogy egy iparterület kellős közepén fogok élni. Tudomásul vettem a gabonaszállító kamionok dübörgését, a húskombinát semmihez sem hasonlító bűzét, a cukorgyári mészkemence töltésének zaját, a nyers cukorrépaszelet szagát.

2020.06.03.

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY & GAZDASÁGI STRATÉGIASzita Károly - amióta nyilvánvalóvá vált, hogy a 2010-es önkormányzati választásokra meghirdetett, a Közgyűlés által elfogadott négyéves várospolitikai programjában, a „Hiszünk Egymásban” vállalt feladatok a ciklus végére csak részben valósulnak meg – folyamatosan hivatkozik arra, hogy tízéves időtávra vállal kötelezettségeket (noha ezt a törvény nem teszi lehetővé és etikailag is kifogásolható).

2020.05.25.

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSA A VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉREMekkora bevétel kiesést okozott a koronavírus járvány, illetve mekkora költségeket igényelt a járvány elleni védekezés? Aki figyelemmel kísérte a polgármester Facebook tájékoztatóit, még az sem tud – az egymásnak is ellentmondó, ellenőrizhetetlen, esetenként valótlanságot tartalmazó nyilatkozatok miatt - választ adni erre a kérdésre. A 2020. évi költségvetés módosításának elsősorban erre kellett hiteles választ adnia.

2020.04.26.

Dinamikusan fejlődő kaposvári gazdaság – Növekvő munkanélküliségÉvek óta azt halljuk Szita Károlytól – legutóbb az önkormányzat 2020. évi költségvetésében olvashattuk – hogy Kaposvár gazdasága dinamikusan fejlődik és ennek köszönhetően „az elmúlt húsz év legalacsonyabb munkanélküliségét mérjük ma Kaposváron”.

Sajnos a két állítás egyike sem igaz.

2020.04.19.

Az önkormányzatiság érvényesülése: a kaposváriaknak lesz-e beleszólásuk a költségvetés „átstrukturálásába”.Szita Károly az április 8.-i kormányülésen közölte Orbán Viktorral, hogy „az egyik legégetőbb feladat az önkormányzatok költségvetésének átstrukturálása”.

Közölte azt is, hogy „a költségvetés átalakításhoz legalább egy hónapra van szükség és ezt követően tartják lehetségesnek a tárgyalást a kormánnyal az önkormányzatoknak jutó forrásokról”.