Mire elég a kaposvári „fotel forradalom”? Szita Károly a kaposváriak egészségét veszélyezteti?

2016.04.04.
Hozzászólás

Nem tudom, magyar sajátosság-e, de tény, hogy a nap, mint nap tapasztalt demokrácia-hiány nem mozgatja meg az emberek többségét. Sem az aktuális választások idején, de a két választás között sem lehet utcára vinni jelentős számú – egyébként otthon a fotelben, baráti társaságban háborgó – tiltakozó embert. Miért hiányzik belőlünk az utcán is megmutatkozó szolidaritás?
Azt már tapasztalhattuk, hogy amikor a jelenlegi kormány a több mint egymillió ember magánnyugdíjpénztárban elhelyezett pénzét először „kölcsönvette”, majd később egyszerűen elvette-, amikor általánossá tette a visszamenőleges hatályú törvényalkotást-, amikor Európa tiltakozása ellenére korlátozta a sajtószabadságot-, amikor az Alkotmány Bíróság hatáskörét jelentősen megnyirbálta-, amikor a választási törvényt saját pártjának „képére” alakította, akkor a magyar emberek többsége némán tudomásul vette alapvető jogainak csorbítását. Nem mozgósította az embereket sem a „föld mutyi”, sem a „trafik mutyi”, de a többségét nem érintette meg sem az egészségügy-, sem az oktatás tragikus helyzete sem. Láthattuk, hogy a sokáig hallgató, de végre megmozdult pedagógus társadalomnak nem sikerült maga mellé állítania még a szülők többségét sem.

Mi, kaposváriak sem vagyunk különben a Deákné vásznánál!

Az elmúlt tizenöt évben nem volt olyan - a kaposváriak zsebét, életminőségét érintő - döntés, amelyet ne Szita Károly hozott volna egyszemélyben, a kaposváriak megkérdezése nélkül. Ilyen volt például - szegényt és jómódút egyformán „jutalmazó” – „ingyenes szemétszállítás” bevezetése a választások előtt. Majd, amikor a kaposvári adófizetőknek évi 300 millióba kerülő, „szavazatszerző” intézkedés terhessé vált, csendben, megkérdezésünk nélkül megszüntette.

 

Nem volt olyan beruházás Kaposváron, amely előzetes konzultáció eredményeként került volna megvalósításra. Minden hangzatos nyilatkozat ellenére, a Modern Városok Program Kaposvárra eső fejlesztéseit is Budapesten döntötték el, mint ahogy Kaposvár Integrált Területi Programjának beruházásai is Szita Károly és a kormány közös munkájának eredménye. A kaposvári képviselők csupán szentesítetik Szita Károly egyszemélyben hozott döntéseit, aki aztán a kaposváriak közös döntésére hivatkozik. A legutóbbi Közgyűlés olyan beruházásokról „döntött”, amelyek megvalósítására Szita Károly a szerződést már korábban megkötötte.

 

Emlékezzünk csak a helyi húskombinát 900 dolgozója munkahelyének megmentésével kapcsolatos hazugság-cunamira! Szita Károly több héttel azt követően kérdezte meg a kaposváriakat, amikor a „befektetésre” már megszületet a kormányhatározat és az erre szánt pénz is az önkormányzat számláján volt. Egy országnyi médium nevetett azon, hogy Szita Károlynak sikerült a kaposváriakkal elhitetni, helyben születet a döntés a KOMETA „megmentésére”, a kaposváriak adóforintja mentette meg a megszűnéstől a 900 dolgozó munkahelyét.

 

A kaposvári Közgyűlés elvesztette társadalmi szerepét, a képviselői munka egyszerű gombnyomogatássá vált! A kaposváriak többsége otthon háborog: a „fülke forradalom” átváltozott „fotel forradalommá”!

 

A gumiabroncs hasznosító üzem létesítésére vonatkozó polgármesteri döntés nem különbözik az elmúlt évek gyakorlatától. Van tanító mestere, van kitől tanulnia! Szita Károly egyszemélyben – a szakértők által felvetett kétely, kockázat ellenére – a képviselők, a kaposváriak megkérdezése nélkül eldöntötte, hogy olyan üzemet telepít Kaposvárra, amely környezeti károkat okozhat és veszélyezteti a kaposváriak egészségét.

 

A Demokratikus Koalíció kaposvári tagjai egyetértenek a Magyar Tudományos AkadémiaTermészettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Környezetkémiai Kutatócsoportjával, amely kiemelten fontosnak tartja a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást, mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”. Az ilyen követelményeknek megfelelő tájékoztatást Szita Károly vétkesen elmulasztotta.

 

Szolgáljon számára példaként a Százhalombattai polgármester és képviselőtársai eljárása, akik kellő tájékozódás és a környezeti kockázatok felmérése után - a százhalombattai emberekkel közösen - döntöttek.

 

Egyetértünk abban, hogy Kaposvár gazdasága erősödjön! Fontosnak tartjuk a Kaposvárra jövő befektetők támogatását! Támogatjuk Kaposvár zöldmegoldások iránti elkötelezettségét! Ugyanakkor kérjük és követeljük, hogy a gumiabroncs hasznosító üzem létesítésére vonatkozó döntés átlátható módon, a környezeti hatások teljes körű feltárásával, a kaposváriakkal konzultálva szülessen meg.

 

 

A DK Somogy megye 1. választókerületi szervezete – tiltakozásul Szita Károly egyszemélyi döntése ellen – az alábbi közleményt adta ki.

 

 

DK logo

 

Közlemény

a kaposvári gumiabroncs üzemről

A Demokratikus Koalíció szerint Szita Károly polgármester gumiabroncsüzemmel kapcsolatos egyszemélyes döntésével a kaposváriak egészségét kockáztatja.

 

Szita Károly – a kaposváriak megkérdezése és a közgyűlés felhatalmazása nélkül – gyakran dönt egyszemélyben a kaposváriak életét befolyásoló, fontos kérdésekben. A gumiabroncs hasznosító üzem létesítésével azonban az eddigieknél is súlyosabb és felelőtlenebb döntést hozott. A kaposváriak egészségét teszi kockára úgy, hogy előzetesen semmilyen tájékozódásra nem adott lehetőséget. A gyorsaságra, a meg nem nevezett „versenytársakra” való hivatkozás sem lehet erre mentség.

 

Kétségtelen, hogy egyszeri, az ingatlan eladásából származó 122 millió forint bevétel, valamint az 50 munkahely létesítésére, és évi 100 millió forint iparűzési adóbevételre vonatkozó ígéret vonzó lehet az önkormányzat számára. Ugyanakkor az említett „előnyöket” szembe kell állítani a kaposváriakat veszélyeztető, „környezeti kockázatokkal”. Ugyanis ezekből bőven van. Nem beszélve a ma még teljes körűen nem ismert, de feltételesen megfogalmazott környezeti kockázatokról. A helyi napilap ezekre utaló tájékoztatása nem helyettesítheti Szita Károly tájékoztatási, konzultációs kötelességét.

 

A Homatech Recycling Zrt is sajátosan értelmezi a tájékoztatási kötelezettségét, amikor a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének véleményére „kivonatosan” és egyoldalúan hivatkozik. Sajnálatos, hogy Szita Károly sem tartotta fontosnak a szakvéleményben leírtak teljes körű ismertetését a kaposvári és a környékbeli településen lakókkal.

 

Az egészség- és környezetkárosító hatások elkerülésének egyik alapvető feltétele a folyamatos üzemmód. Az MTA kutatócsoportjának szakvélemény szerint „káros környezeti hatások abból származhatnak, ha a beépítésre kerülő korszerű irányítástechnikai rendszerek ellenére, esetlegesen az üzemeltető hibájából, vagy tőle független okokból a szigorú technológiai előírásokat nem sikerülne betartani.” A szakvélemény felhívja a figyelmet arra, hogy a folyamatos üzemelésnek számos – ma még nem biztosított – szerződéses feltételei vannak. Kiemeli, hogy „az üzemi leállások és újraindítások a folyamatos üzem környezetterhelésénél nagyobb környezetterhelést jelentenek.”

Megjegyzi, hogy az egészségre potenciális veszélyt jelentő káros anyagok (például a koromszemcsék belégzése) egészségkárosító hatását egyéni védőeszközökkel meg lehet akadályozni. Nem zárható ki az 50 dolgozó egészségkárosodása sem.

 

Az MTA és a Százhalombattai önkormányzat által felkért szakértők véleménye egyező abban, hogy a Homatech Recycling Zrt által alkalmazott technológia nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek, azaz szükség van a „vállalkozás és a kutatás-fejlesztés együttműködésének elmélyítésére”.

 

Tehát vannak kockázatok, van mitől félni!

 

Az MTA kutatócsoportja kiemelten fontosnak tartja a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást, mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”. Az ilyen követelményeknek megfelelő tájékoztatást Szita Károly vétkesen elmulasztotta.

 

Egyetértünk abban, hogy Kaposvár gazdasága erősödjön! Fontosnak tartjuk a Kaposvárra jövő befektetők támogatását! Támogatjuk Kaposvár zöldmegoldások iránti elkötelezettségét! Ugyanakkor kérjük és követeljük, hogy a gumiabroncs hasznosító üzem létesítésére vonatkozó döntés átlátható módon, a környezeti hatások teljes körű feltárásával, a kaposváriakkal konzultálva szülessen meg.

 

Kováts Imre                         Molnár Tiborné                     dr. Kolber István

önkormányzati képviselő       DK választókerületi elnök       önkormányzati képviselő

Kaposvár                                Kaposvár                         megyei közgyűlésLap tetejére