NOVEMBER, A KÉPVISELŐK ELŐTT A HELYI ADÓK!

2019.11.10. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Fejes István, a Kaposváriakért Egyesület elnöke nyilatkozta a minap: „Munkás öt évünk lesz. Képviselőink feladata az elképzeléseink megjelenítése lesz a közgyűlésben. De terepre is ki kell menniük, minél több emberrel kell találkoznunk, hogy elnyerjük a kaposváriak bizalmát. Összegyűjtjük a problémáikat és képviselni fogjuk őket a közgyűlésben.”

Minden év novemberében dönt a képviselő testület arról, hogy a következő évben a kaposváriak – magánszemélyek és a vállalkozók - mennyi adót fizetnek a következő évben. Így lesz ez a november 28.-i közgyűlésen is, amikor a 2020. évi költségvetés önkormányzati saját bevételekről, a helyi adók - köztük a kommunális adó - nagyságáról döntenek a képviselők.

NOVEMBER, A KÉPVISELŐK ELŐTT A HELYI ADÓK!

Nos, itt az alkalom, hogy a KE és az öt ellenzéki párt nevében az ellenzéki képviselők a választási programjukban szereplő - valamennyi kaposvárit érintő, a lakások után fizetendő kommunális adó megszüntetésére vonatkozó - javaslatukat a képviselő testület elé terjesszék.

 

Nagy felelősség hárul a képviselőkre, amikor az önkormányzat adóbevételeiről döntenek, hisz ebből kell működtetni a várost. Ami különlegessé teszi a helyi adók jövő évre szóló megállapítását, az, hogy figyelembe kell venni a közelmúltban - a kaposváriak több évtizedes álamként – megvalósított létesítmények, az Aréna, a Versenyuszoda, a Színház, a kórház D-i tömbjében kialakított Vaszary Park, a Deseda tavi turisztikai fejlesztések üzemeltetési költségeit is. Ismerve a helyi tömegközlekedést működtető Tömegközlekedési Zrt pénzügyi helyzetét, a képviselőknek figyelembe kell venni az új autóbusz telephely üzemeltetésének többletköltségeit is.

 

Azaz, a megnövekedett városüzemeltetési feladatokhoz kell igazítani az önkormányzat adóbevételeit. Persze ezt tudták az ellenzéki pártok, amikor ígéretet tettek a kampányban a lakásingatlanok után fizetendő kommunális adó eltörlésére.

 

A javaslattételre – figyelembe véve a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseit – már csak néhány nap áll rendelkezésre.

 

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy nyolc évvel ezelőtt, 2011 novemberében a helyi napilap internetes oldalán hívtam fel a figyelmet arra, hogy a Közgyűlés a polgármester javaslatára évi, közel 700 millióval szándékozik megemelni a kaposvári vállalkozók adóterheit (további 150 millió bevételi többlet az adóhátralék behajtásból). Megszünteti az adómentességét azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az adóalapjuk nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

 

A javaslat a magánszemélyeket sem kíméli: a lakások után kivetett kommunális adót 50 százalékkal szándékozik megemelni.

 

A Kaposvári Cégszövetségbe tömörült mintegy 120 vállalkozás tiltakozása, szervezett fellépése eredménytelennek bizonyult, nem tudták meghatni a polgármestert, bár később az irodaépületek adóját mérsékelte a közgyűlés.

 

Annak idején alapvető hiba az volt, hogy a vállalkozók hónapokkal a közgyűlési döntés után "ébredtek fel", amikor megkapták a sárga csekket. Most nem lenne szabad elkövetni ezt a súlyos hibát.

 

A lecke fel van adva a képviselőknek, ugyanis a választó polgárok adóztatása mindenkor - a gazdasági szempontok mellett - politikai kérdés volt.

 

Az ellenzéki pártoknak volt kitől tanulni

 

Szita Károly - az országban egyedülálló módon - a 2006. évi októberi önkormányzati választások kampánya során a lakásingatlanok után fizetendő kommunális adó jelentős csökkentését ígérte.

 

A novemberi közgyűlés a képviselő testület 18 százalékkal csökkentette a kommunális adót. Még a jobboldali média is politikai megfontolást látott az adócsökkentés mögött, mondván

 

„a döntés minimális, alig 27 millió forintos bevétel kiesést jelent a városnak. A polgármester viszont büszkén állíthatja, hogy a nagy megszorítások idején, amikor minden városvezető adót emel, ő enyhít a kaposváriak terhein.”

 

Megjegyzem, hogy a többi adót olyan mértékben emelte meg, hogy az így jelentkező adóbevételi többlet kompenzálta a kommunális adó csökkentéséből eredő bevétel kiesést.

 

Kaposváron az országban egyik legalacsonyabb a kommunális adó (a helyi adó-bevételnek alig 5 százaléka). Nem csak ebben különbözik Kaposvár a többi önkormányzattól: a települések többségén ugyanis - a lakás nagyságától függően - differenciáltan adóznak a lakásingatlanok.

 

Kaposváron a több-száz négyzetméter alapterületű családi ház után is ugyanannyi adót kell fizetni, mint az alig 30 négyzetméteres a garzon-lakás után.

 

A kommunális adó igazságtalanságát elismerve Szita Károly 2006 végén – a választások utáni első sajtótájékoztatóján, amikor a 18 százalékos kommunális adó csökkentését bejelentette – azt is közölte, hogy átalakítja, igazságosabbá teszi a kommunális adót, mert „felháborító, hogy egy garzonlakás tulajdonosa is ugyanannyi kommunális adót fizet, mint aki négyszobás családi házban él.”

 

 

Szita Károly nem teljesítette az igazságosabb-, a lakások nagyságát figyelembe vevő adózási rendszer kialakítására tett ígéretét.

 

Az ellenzéki képviselőkön múlik csak, hogy élnek-e a kommunális adó megszüntetésére vonatkozó javaslattételi jogukkal, illetve számon kérik-e Szita Károlytól a lakásnagyságtól függő, igazságos kommunális adó bevezetésére tett ígéretét.

 

A számonkérés akkor lehet hatékony, ha az ellenzéki javaslat kellő nyilvánosságot kap. Talán mondanom sem kell, a nyilvánosságra - a korábbiaktól eltérően - nem számíthatnak a helyi médiára. A kaposváriak tájékoztatásáról a Kaposváriakért Egyesületnek, illetve az ellenzéki pártoknak kell gondoskodni.

 

PS.

 

A Kaposváriakért Egyesület elnöke figyelmébe ajánlom, hogy a november 28.-i Közgyűlés több olyan - a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő - előterjesztést tárgyal, amely kapcsolódik a választási programjukban szereplő ígéretekhez. Így például a helyi autóbusz közlekedés ésszerűsítése, az iskolabusz program megalkotása, a parkolási rend-, és a parkolási helyek újra-tervezése. Célszerű ezeket feladatokat is felvetni.Lap tetejére