ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEK

2019.10.21. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

A Fidesz képviselői jelöltjei csak 81-el több szavazatot kaptak, mint az ellenzék által indított képviselő jelöltek. 82 szavazaton múlott az ellenzéki győzelem.

Az elmúlt napokban - a különböző közösségi oldalakon - több „elemzés” is napvilágot látott. A legnagyobb ellenzéki jelölő szervezet (Kaposváriakért Egyesület-DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP) vezetői, polgármester jelöltje az elmaradt győzelem okaként a másik két jelölő szervezetet, a Polgári Szabadság Platform-t és a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesület-t nevezte meg, mert nem voltak hajlandók az együttműködésre. Pedig csak önmagukat hibáztathatják az elmaradt győzelem miatt.

Figyelemmel kísérve a választási felkészülést (sőt, esetenként véleményt is írva) bennem is megfogalmazódott a vélemény, hogy miért nem sikerült az 1994-ta regnáló polgármestert-, illetve a Fidesz-t legyőzni és egy ellenzéki többségű-, de legalább egy kiegyensúlyozottabb erőviszonyokat mutató képviselő testületet választani.

ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEK

Előzmények


Az önkormányzati választásra való felkészülés során korábban soha nem tapasztalt erővel tört fel az összefogás igénye. A parlamenti pártok - az összefogást hirdetve - félretették a múltbeli ellentéteket, mert mindegyik félt (mint ördög a tömjénfüsttől), hogy rásütik az összefogást akadályozó bélyeget.

 

Pártállástól függetlenül egységes álláspontkén fogalmazódott meg, hogy csak akkor győzhető le a Fidesz, ha minden településen-, minden választókerületben egy ellenzéki jelölt indul.

 

Az összefogás szándékával alakult meg civil szervezetként a Kaposváriakért Egyesület is,melynek alapító tagjai – bár sokáig titkolták és tagadták – a helyi ellenzéki pártok vezetői-, tagjai-, a 2014. évi önkormányzati választáson párt támogatással indult képviselő jelöltek voltak. A 14 taggal megalakult civil egyesület elnökének - noha igényként fogalmazódott meg, hogy „a civil szervezet vezetőjének helyi tekintélyes embert kell felkérni” - a kaposváriak többsége számára ismeretlen Fejes Istvánt választották. De Fejes legalább - igaz, egyetlenként - civilnek volt tekinthető.

 

Mindhárom ellenzéki jelölő szervezet polgármester jelöltet-, és a 12 egyéni választó kerületben képviselő jelöltet indított. Ezért kompenzációs listát is tudtak állítani, így kellő számú töredékszavazat esetén biztos volt a listás képviselői mandátum.

 

Azt azonban csak a legnagyobb ellenzéki jelölő szervezet állította, hogy az „egyetlen esélyes” jelöltjei az egyéni választókerületek többségében győzni fognak és a kompenzációs listás képviselői mandátumokkal kiegészülve többségben lesznek az új képviselő testületben.

 

Az legnagyobb ellenzéki tömörülés az együttműködésre irányuló tárgyalásokon ennek megfelelően kezelte (lekezelte) a másik két jelölő szervezetet.


Fejes Istvánt idézem, aki a következőkkel igyekezett megnyugtatni a türelmetlen ellenzéki szavazókat:

 

„szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Kaposváriakért Egyesület már megállapodott MINDEN valódi ellenzéki párttal. Így megvalósul az, hogy minden körzetben EGYETLEN ellenzéki jelölt fog indulni. A TELJES ellenzéki összefogás megvalósult.”


A civil Fejes István csupán a civilekről feledkezett el.

 

Az öt ellenzéki párt (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum) egy emberként állt a KE és - némi casting után – a felkért Horváth Ákos vállalkozó, független polgármester jelölt mögé (aki hosszabb hezitálás után vállalta a jelöltséget).

 

Az „egy emberként” jelző nem véletlen, hisz a KE - amelynek sokáig sikerült az önálló jelölő szervezet látszatát kelteni - a független polgármester számára csak a DK és az MSZP esetében tudott taggyűlési támogatást kicsikarni.

 

Ha nem is éppen egy karakter, mondták, de „legyen már valaki”, akire lehet szavazni. Nem volt vitás a kaposváriak többsége számára ismeretlen Horvát Ákos támogatása.

 

A Pintér Lóránd (PSZP) és dr. Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) lett a másik két ellenzéki polgármester jelölt.

 

A KE+5 párt számára a képviselő jelöltek megnevezése – három civil jelölt visszalépése miatt – jelentős nehézséget okozott. A kompenzációs lista - ami elvileg biztos mandátumot jelenthet a listán szereplő első öt személy számára - szintén csak számtalan átalakulás után nyert végleges formát. Jelölő szervezetként a bejegyzés - a korábbi szándékoktól eltérően - az öt párt lógójának feltüntetésével történt (nálam KE+5 párt).

 

A jelöltek körüli hosszú huzavona legkevésbé zavarta a KE elnökét és a támogató pártokat. Ahogy azt Fejes István több alkalommal is közölte, a teljes az összefogás. Az első zavar akkor keletkezett, amikor a Pintér Lóránd vezette Polgári Szabadság Platform jelezte, hogy részt kíván venni a Fidesz leváltásában (mások szerint a KE kereste meg a PSZP-t). Ez persze senkit nem érhetett váratlanul, mert a PSZP a „gumiégető” építése elleni tiltakozás egyik meghatározó szervezeteként az elmúlt években számtalan megoldásra váró problémára hívta fel a kaposváriak figyelmét. Az is cáfolhatatlan tény, hogy az elmúlt tél kaposvári tömegdemonstrációinak többségét a PSZP szervezte, a helyi ellenzéki pártok csupán – ahogy mondani szokták – „rárepültek” a megmozdulásokra, illetve kapcsolódtak azokhoz.

 

Többszöri „próbálkozás” után sem sikerült a PSZP-t integrálni az ellenzéki összefogásba.

 

Miért is?


Döntően azért, mert

 

a KE+5 párt nem akart a saját kompenzációs listáján egy helyet adni a PSZP jelöltjének, ami a PSZP számára egy képviselői mandátumot jelentett volna.


Ebben az esetben könnyen meg lehetett volna egyezni az egyéni képviselő jelöltek koordinált indításában (akár abban a szélsőséges változatban is, hogy a PSZP egyetlen jelöltet sem indít).

 

A megegyezés legfőbb akadályának azonban az volt, hogy a Fejes által vezetett „tárgyaló delegáció” nem is akart megegyezni a PSZP-vel.


Ugyanis egy december elején történt DK-MSZP egyeztetés során – a DK helyi elnökének javaslatára – olyan álláspont alakult ki, hogy a Pintér Lórándnak (így a PSZP-nek) nincs helye az összefogásban, azonban „a felek lehetségesnek tarják, hogy Kerepesi Tibor, az Együtt korábbi országgyűlési képviselő jelöltje (K.I.: a PSZP alelnöke) bevonásra kerüljön az együttműködésbe”. Kerepesi azonban ellenállt a többszöri „leválasztási” próbálkozásnak.

 

Surranópályán egy újabb civil szervezet

 

A városban nyílt titok volt, hogy a Kaposváron jól ismert - korábban MSZP-s önkormányzati képviselő, Kaposfüredi őslakos - Kurucz János szervezi a füredi civil egyesületet. Ennek ellenére KE elnökét, illetve az ellenzéki pártokat meglepte a Füredi Szőlősgazdák és Fölművelők Egyesület jelölő szervezetként való bejegyzése.

 

A KE elnökének-, illetve a független polgármester jelöltnek fogalma sem volt arról, hogy a dr. Nadrai Norbert polgármester jelölt vezette Szőlősgazdák képviselő jelöltjei között több „húzó név” is van, így nem is vették a Szőlősgazdákat komolyan. Elintézték azzal, hogy a jelölő szervezet a Fidesz „találmánya”, egyébként is dr. Nadrai a legutóbbi országgyűlési képviselői választásokon a „futottak még” kategóriájába is csak jóindulattal fért be.

 

Súlyos hiba volt a „húzó” nevekről lemondani, ugyanis koordinált jelöltindítás hozzájárult volna az ellenzéki szavazatok maximalizálásához.


A Szőlősgazdákkal való megegyezés, azaz egy képviselői helyet garantáló kompenzációs listás hely átadása lehetővé tette volna, hogy a Fejes István által hirdetett teljes ellenzési összefogás valóságos tartalmat kapjon.

 

A biztos képviselői mandátumot jelentő kompenzációs listás hely felkínálása, illetve a Szőlősgazdák által történő elfogadása vagy elutasítása tiszta helyzetet teremtett volna az ellenzék térfelén.

 

Nem így történt:

 

a KE és az öt ellenzéki párt nem elsősorban a Fidesz-t akarta legyőzni, hanem saját „politikusait” akarta képviselői mandátumhoz juttatni. Egyetlen listás helyet sem akart a győzelem érdekében feláldozni.


Mi van még?

 

Kaposváron a Szita Károly vezette Fidesz beágyazottsága szinte egyedülálló. Ezért tévedés volt azt hinni, hogy egy-, másfél hónap intenzív kampány során megdolgozhatók a „begyepesedett” kaposvári választópolgárok.

 

Már januárban - de legkésőbb február közepén, amikor a KE-t bejegyzése jogerőre emelkedett - a kaposváriakkal meg kellett volna ismertetni a polgármester jelöltet és a képviselő jelölteket.


Hibás taktikának tartottam azt is, hogy a legutóbbi országgyűlési választások számai alapján a KE+5 párt lefutottnak tekintette az önkormányzati választásokat és azt hangoztatta, hogy a 12 választási körzetből 11-ben biztos a jelöltjeinek győzelme. Azt a látszatott keltették, hogy a Fidesz-el szembeni elégedetlenség miatt a szavazók között már nincsenek tartalékai.

 

Végkifejlett


Polgármester jelöltek


A kaposvári viszonylatban kiemelkedően magas részvételnek köszönhetően a polgármester jelöltekre 4 535-el többen szavaztak, mint 2014-ben. Az ellenzék polgármester jelöltjeire 3 647-el többen-, míg Szitára 888-al többen szavaztak, mint 2014-ben.

 

Érdekesség, hogy a polgármesterekre 400-al több érvényes szavazatot adtak le, mint a képviselő jelöltekre.

 

A KE+5 párt a kampányban azt sulykolta, hogy nőtt a regnáló polgármesterrel szembeni elégedetlenség, legyőzhető Szita Károly. Ezt persze nem tartom hibának, azonban ez a „prognózis” is tévesnek bizonyult.

 

Véleményem szerint jelenleg elképzelhetetlen olyan szavazói részvétel, amely esetén Szita Károly legyőzhető lett volna.

 

Megismétlődött: ha nem is a korábbi mértékben, de még mindig 1 625-el több szavazatot kapott, mint a képviselő jelöltjei, azaz Szita népszerűbb, mint a pártja (illetve annak jelöltjei).

 

Összehasonlításként: Horvát Ákosra kevesebben szavaztak, mint a képviselő jelöltjeire. Ennek ellenére komoly figyelmeztetés, hogy Horváth közel annyi szavazatot kapott, mint Szita Károly 2014-ben.


Képviselő jelöltek.


Kétségtelen, az ellenzéki szavazók mozgósítása – a választásra jogosultak alacsonyabb száma mellett is – jól sikerült, a képviselő jelöltekre 22 417 érvényes szavazatot adtak le, 4 391-el többen, mint 2014-ben.


Megdöbbentően kicsi különbség: a Fidesz képviselő jelöltjeire 11 249 kaposvári szavazott, míg az ellenzékiekre 11 168-an szavaztak. A különbség 81 szavazat!


A 4 391 szavazat többletből a Fideszre 1 580 szavazat-, míg az ellenzékre 2 811 szavazat jutott: a Fidesznek voltak tartalékai, ami a teljes ellenzéki összefogás hiányában elegendő volt a győzelemhez mind a 12 választási körzetben (vélhetően a Szőlősgazdákat képviselő Pojtner János pékmester indulása sem akadályozta volna meg a Fideszes Kárpáti Tímea, illetve a Fidesz totális győzelmét).

 

Az viszont valószínűsíthető, hogy Pojtner indulása esetén az ellenzék jelöltjei többszavazatot kaptak volna, mint a Fideszes jelöltek.

 

Soha ne mond, hogy sosem!


A Fidesz győzelme teljes körű: Szita Károly ismét nyert, a 12 egyéni választókerületben is a Fideszes jelöltek szereztek mandátumot.

 

Az öt kompenzációs mandátumból négyet a KE35 párt két civilje, Horváth Ákos, Fejes István, illetve dr. Molnár Péter (DK), Bereczki Dávid (Momentum) kapott. Ötödikként dr. Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) foglalhat helyet a képviselő testületben.

 

Ez a jelenlegi állapot. Ugyanis Horváth Ákos korábban kijelentette, hogy „vagy mindent, vagy semmit”, azaz nem kíván „sima” képviselő lenni. Igaz, a választások után azt írta Facebook oldalán, „nem hagylak magatokra”. Azaz lehet, hogy vállalja az ellenzéki képviselők nem könnyű szerepét. Most kipróbálhatja, milyen a közgyűlésen Szita Károly és a Fideszes képviselők ellen szónokolni.

 

Megjegyzem, hogy - bár Horváth Ákost minden fórumon a Kaposvári Cégszövetség szószólójaként mutattak be - a 2012. február 23.-i közgyűlésen a Kaposvári Cégszövetség nevében Király Gyula ismert vállalkozó szólalt fel az adóemelés ellen tiltakozó vállalkozók nevében. A tiltakozóknak az irodaépületekre korábban megállapított építmény adó csökkentését sikerült kiharcolni. Horvát Ákos ezt követően - egészen 2019 közepéig - eltűnt a város közéletéből.

 

Annak idején Fejes István a DK taggyűlésén kijelentette, „én profi szavazó vagyok, a Fideszt akarom leváltani, de nem akarok politizálni, nem akarok képviselő lenni. Lehet, hogy mégis?

 

dr Molnár Péter képviselői mandátuma azt jelenti, hogy a DK megtartotta korábbi pozícióját. A momentumos Bereczki Dávid képviselősége lehetőséget ad arra is, hogy a Momentumnak ne csak szimpatizánsai legyenek Kaposváron, hanem tagsága, szervezete is.

 

Szinte biztosra vehető, hogy dr. Nadrai helyét Kurucz János veszi át, aki a Fideszes – egyéni győztes – Nagy Attilával közösen komoly Kaposfüredi lobbi párost fog alkotni.

 

Merre kaposvári ellenzék?


Nagy kérdés, hogy a választásokra - a teljes összefogás érdekében - létrejött Kaposváriakért Egyesületre milyen jövő vár rendszeresen munkát végző tagság-, mozgósítható aktivisták-, illetve a pártok támogatása nélkül. Ezzel szemben többen állítják, hogy „meghatározó és erős szervezetté vált a Kaposváriakért Egyesület.”

 

Ugyanakkor ne legyen kétsége senkinek a felől, hogy az ellenzéki pártok a közeljövőben inkább saját magukkal lesznek elfoglalva, igyekeznek erőt gyűjteni (erősödni) a 2022. évi országgyűlési választásokra.

 

A jövőre nézve az sem túl biztató, hogy a KE+5 pártnak együttvéve is kevés aktivistája volt ahhoz, hogy minden szavazókörben szavazatszámlálót biztosítson.

 

Bizonytalan a KE meghatározó tagjainak, a volt ellenzéki képviselők (Felder, Mihaldinecz, Kiss) jövőbeni viszonya a közéleti tevékenységhez, a napi politikához.

 

Mi lesz veled MSZP? Az önkormányzati választások nagy vesztese: sem a kaposvári képviselő testületben, sem a megyei közgyűlésben nincs képviselőjük. Pintér Attila az MSZP városi elnök kudarca: a tagság nélküli Momentum-, Jobbik-, LMP is megelőzte a kompenzációs listán.

 

Félév múlva talán többet tudunk.Lap tetejére