Készül a Németh István Program 2.0?

2019.09.13. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Orbán Viktor 2015. októberi kaposvári látogatásakor – Szita Károllyal együtt – arra tett ígéretet, hogy a Modern Városok Programjának kaposvári beruházásai és az Európai Unió által támogatott beruházások legkésőbb az önkormányzati ciklus végére befejeződnek. A pénzügyi feltételeket a Kormány biztosítja.

A Kormány teljesítette az ígéretét (az átutalt – átmenetileg a bankban lekötött - pénz után az önkormányzatnak 350-400 millió forint kamatbevétele volt), azonban a beruházások megvalósítása - melyeket a polgármester összefoglalóan Németh István Program néven emleget - jelentősen csúszik.

Készül a Németh István Program 2.0?

Szita Károly néhány héttel ezelőtti interjúban elismerte, hogy - bár az évszázad fejlesztési programja lényegében megvalósult - a teljes befejezés 2020. közepére várható („a következő évnek a dereka az, amikor a Németh István Program teljes egészére azt mondhatjuk, hogy pipa”). Ismereteim szerint több beruházás csak 2020 végére fejezhető be, de lesznek olyan beruházások, amelyek 2021-ben (vagy még később) valósulnak meg.


Szita Károly a következő értizedre szóló polgármesteri programjába - amely a valójában csak a következő önkormányzati ciklusra szólhat - kénytelen lesz a legegészségesebb város programja és a 20 milliárdos ELENA program mellé betervezni a következő önkormányzati ciklus első felére át-csúszó beruházásokat is.

 

Nézzük hát sorjában.

 

Nem véletlenül teszem az első helyre a Füredi úton megvalósuló 15 MW-os fűtőművet, ugyanis ez a beruházás, amely a távfűtéses lakásban élő kaposváriak zsebét közvetlenül érinti. De érinti azokat az intézményeket is, amelyeket az elmúlt években kapcsolták rá a távfűtésre.

 

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ezredforduló első éveiben egy vállalkozó hőerőművet akart építeni a Füredi úton. Az önkormányzat azzal értékesítette az építés céljára szolgáló ingatlant, hogy a megvalósuló – villamos energiát is termelő - hőerőmű belépésével 20 százalékkal csökken majd a távfűtés díja. A beruházás  - a hőerőmű által termelt villamos energia kötelező átvételének megszüntetése miatt – meghiúsult. Az önkormányzat azonban nem mondott le a távfűtő kapacitás növeléséről, az új fogyasztók bekapcsolásával történő költségek csökkentéséről.

 

Az elmúlt két évben 18 új fogyasztó bekapcsolása megtörtént, azonban a 15 MW-os fűtőmű megvalósítása a tervezettnél lassabban halad. A fűtőmű kivitelezés legjobb esetben is csak 2020-ban kezdődhet meg, a befejezése, rákapcsolása a meglévő távfűtési hálózatra 2022-ben történhet meg.

 

Csak remélhető, hogy a távfűtés állami támogatásának megszűnéséig a fűtőmű magvalósul, így a kaposvári távfűtés díja legalább nem emelkedik.

 

A város legnagyobb beruházása, a Kaposvári Közlekedési Központ (leánykori nevén, intermodális közlekedési központ) a legjobb esetben is csak 2020 közepére fejeződik be. Az eredetileg 50 milliárdból-, majd 35 milliárdból megvalósuló beruházás költségét (így műszaki tartalmát is) 2015 októberében a magyar miniszterelnök – a polgármester egyetértésével - 12 milliárra csökkentette. Később a kormány szakértői is belátták, hogy legalább 17,5 milliárd kell a minimális program megvalósításához. A 2020 nyara még olyan messze van, hogy nehéz megítélni akár a végleges költségeket, akár a befejezés időpontját. A beruházás – melyet ma már a kaposváriak jelentős része a pazarlással azonosítja – esetleges csúszása sem fog egyetlen kaposvárinak lelki traumát okozni.

 

Nem így a Csiky Gergely Színház. A beruházást ismerők többsége szerint komoly veszélyben van polgármester által - eredetileg 2018. október 23. napjára - tervezett díszelőadás 2019. október 23-i megtartása.

 

A jelentős többletköltséggel megvalósuló, azaz közel 10 milliárdba kerülő rekonstrukció befejezési határidejét a minap módosították augusztus 30.-ra. Miközben jól látható, hogy a létesítmény készre jelentését nem mostanában jelentheti be Szita Károlynak a ZÁÉV Zrt – Magyar Építő Zrt konzorcium. Ugyanakkor még nem tudni, hogy mikor folytatják le műszaki átadás átvételi eljárást és a több milliárdos technika üzemi próbáit. Erre szinte biztos, hogy nem lesz idő.

 

Városképi szempontból egyik legjelentősebb beruházás a Kórház D-i tömbjének hasznosítása. Most már nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a létesítmények év végére - a „Civilek Háza” kivételével – átadásra kerülnek. A jelentős, évet is meghaladó csúszás mellett az is a szépséghibák közé sorolható, hogy a közel bruttó 1,2 milliárdba kerülő informatikai képző központ – amely a valamikori anyaépület helyén került kialakításra – közel 130 millióval kerül többe. „Vigasztaló”, hogy a hasznosítás és az üzemeltetés gondjával az önkormányzatnak közvetlenül nem kell foglalkoznia, mert a polgármester a feladatot - a két éve létrehozott - Gazdaságfejlesztési Innovációs Nonprofit Kft-ra testálta.

 

A város - a valamikori „pártok házából” kiebrudalt - civil szervezetei még jó ideig várhatnak arra, hogy a Bajcsy-Zs. utcai, „fertőzőként” ismert épületet bitokba vehetik. A kivitelezésre irányúló közbeszerzési eljárásnak - bár a megjelentetés tervezett idepontja 2019. június volt - még se híre, se hamva. Szinte kizárt, hogy 2020 vége előtt a „Civilek Háza” a civilek használatába kerül.

 

A Bajcsy-Zs. u. és a Tallián Gy. u. sarkon lévő üres telek sorsa – ahol eredetileg a város számára fontos szakemberek számára lakások épültek volna – még ismeretlen (a lebontott épületben az egészségügyi szakemberek képzése folyt). Amint az Szita Károly kijelentette, a szakember lakásokra nincs szükség.

 

A D-i tömb épületeinek üzemeltetését is érinti, hogy az önkormányzatnak közel 60 millió forintért készített megvalósíthatósági tanulmány szerint a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes létesítmények (a kórház D-i tömb létesítményei, az ARÉNA, a Versenyuszoda) üzemeltetési költségei 30 százalékkal csökkenthetők a létesítmények bekerülési költségeinek 10 százalékának megfelelő összegű pótlólagos beruházással: ez, a közel 12 milliárd költséggel megvalósult létesítményeket figyelembe véve 1,2 milliárd költségű pótlólagos beruházást jelentene.

 

Nem kell ahhoz jóstehetség, hogy a tanulmányban leírtak megvalósítására legfeljebb a három év múlva kivitelezésre kerülő ELENA Program keretében kerülhet sor.

 

A valamikori Csokonai Fogadót, a Kossuth tér emblematikus épületét az önkormányzat néhány éve megvásárolta, annak érdekében, hogy a műemlék épületet megóvja és hasznosítsa. Ma már Dorottya Ház-ra nevezett épület kulturális turisztikai célú hasznosítását szolgáló, 1,2 milliárdba kerülő beruházás szerződés szerinti befejezési határideje 2019. 06. 30. volt.

 

A Dorottya Ház-ról - a „lefüggönyözés” ellenére - megállapítható, hogy a tetőszerkezet még hiányzik és a belső szerkezeti elemek is félkész állapotban vannak. A most folyamatban lévő szerződés-módosítás talán válasz ad arra, hogy a kivitelezés mikor fejeződik be, de valószínű, hogy erre 2020 tavasza előtt nem kerül sor.

 

Akik figyelemmel kísérték a valamikori gabonatároló, a NOSTRA sorsát, azok tudhatják, hogy a hasznosítására vonatkozó elképzelések az elmúlt évtizedben milyen átalakuláson mentek végig. Eredetileg másfél milliárdba kerülő Ifjúsági Szabadidő és Szórakoztató Központ mára néhányszáz millióba kerülő pihenő parká szelídült.

 

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló 346 millió forintot. Az új közbeszerzési eljárásban vélhetően a műszaki tartalom fog a rendelkezésre álló pénzhez igazodni. A kivitelezés talán 2020 elején elindulhat.

 

Eredménytelen lett a Kaposszentjakabi Bencés Apátság rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás is, mert csak egy cég adott ajánlatot. Az egy milliárdos beruházás befejezése legfeljebb 2020 végére várható.

 

A kerékpárosok egyre népesebb tábora egyre türelmetlenebbül várja, hogy megvalósuljon a város eddigi legnagyobb kerékpár-út építési beruházása. A közelmúltban lefolytatott közbeszerzési eljárás szintén eredménytelen lett, mert egyrészt csak egy ajánlatevő volt, másrész az ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet (a kb 600 millió forintot).

 

A jelentős – környezetvédelminek is minősített - beruházás legjobb esetben is csak 2020 második felében fejeződhet be.

 

A kaposváriak tapasztalhatták, hogy az önkormányzati tulajdonú - többségében oktatási célú - intézmények energetikai korszerűsítése milyen botrányos körülmények között történik.

 

Ma még nem tudni, hogy város egyik legnagyobb oktatási intézménye, a Bárczi Iskola - 2017 közepe óta húzódó - energetikai korszerűsítésére mikor kerülhet sor. A kivitelező személyére-, a megvalósítás költségére vonatkozó ajánlatok beadási határidejét alig két hónap alatt hetedszer módosítja az önkormányzat. Ennek ellenére még van remény arra, hogy 2020 szeptemberéig a korszerűsítés megvalósuljon.

 

Kevésbé van szem előtt a város határában a közel hatmilliárdból épülő szennyvíztisztító telep, amely szintén kiemelt beruházása a városnak. A kivitelező szerint nincs akadálya a 2020. középére történő befejezésnek.

 

Pénzügyi gondok vannak a négycsillagos Deseda Kemping kivitelezése körül. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2019. áprilisra tervezett megjelentetését akadályozza, hogy a kiviteli tervben szereplő létesítmények költsége – egyellőre - meghaladja a rendelkezésre álló 2,4 milliárd forintot. A kivitelezés legfeljebb az év végén kezdődhet, a befejezés legfeljebb 2021 elejére várható.

 

Tervezés alatt van a négycsillagos szálloda, amely a Virágfürdő szomszédságában épülne. A 100 ágyas szálloda részben sportolói-, részben egészségturisztikai igényeket elégítene ki. Ma még nem ismert, hogy milyen forrásból épülne. A kivitelező és az üzemeltető személyét szintén homály fedi.

 

A két évtizede húzódó, több mint négymilliárdos szálloda beruházás megvalósítása legfeljebb a következő önkormányzati ciklus végére várható.

 

A következő önkormányzati ciklusra át-csúszó beruházások felsorolását folytathatnám (az egykori levéltár rekonstrukciója, a Színház park felújítása, a munkásszállás kialakítása, a Füredi úti orvosi rendelők felújítása, bölcsődei férőhelybővítés, új bölcsőde építése, stb), de talán így is érzékeltetni tudtam, hogy milyen nehéz időben teljesíteni az ígéreteket.

 

Természetesen ezek a fejlesztések is – akárcsak a fentiekben felsorolt beruházások – előbb-utóbb megvalósulnak. Fontos az, hogy a kaposvári építési vállalkozóknak – még ha többnyire alvállalkozóként is – még egy-, másfél évig lesz munkájuk.

 

Azt csak remélni lehet, hogy az energia költségek csökkentését célzó ELENA program beruházásainak kivitelezése során a kaposvári cégek is „labdába rúghatnak”.Lap tetejére