MI LESZ VELED BÁRCZI?

2019.08.22. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

„A fogyatékkal élőkkel való törődés a város emberségének a mércéje”, mondta Szita Károly, amikor a közelmúltban kitüntették.

A polgármester fenti mondata jutott eszembe, amikor Kaposvár legnagyobb, országos hírű gyermekintézménye, a Bárczi Gusztáv Iskola - eredetileg 2017. évi megvalósításra tervezett - energetikai korszerűsítésére kiírt ajánlatkérési határidőt az önkormányzat ismét, sokadszor módosította.

A beruházás megvalósításának időpontja egyre bizonytalanabb, miközben a polgármester az elmúlt év nyarán azt ígérte a Bárczi pedagógusainak, hogy 2019 szeptemberéig befejeződik a korszerűsítés. Ma már szinte biztosra vehető, hogy a mint egy 100 milliós többletköltséggel megvalósítható beruházás 2020 szeptembere előtt nem fejeződik be. Lehet, hogy egy aláírásgyűjtés segítene.

MI LESZ VELED BÁRCZI?

A városi legenda szerint a sokadik időpontmódosítás a SZEMECO Kft érdekében történt, azaz az önkormányzat meg akarja várni, míg a Gárdonyi-, és a Toldi iskolák körüli botrány lecsendesedik, mert


botrányt okozna még az is, ha a SZEMECO Kft ajánlatot adna a Bárczira.


 

Megjegyzem, amikor 2018 augusztusában a közgyűlési többség – ellenzéki képviselői közreműködéssel – a Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítését hosszú időre elodázta, bennem is felmerült a gyanú, hogy ez csak a SZEMECO Kft érdekében történhetett.

 

 

Érdemes áttekinteni, hogy a fogyatékos gyerekek fejlesztésével, nevelésével - országosan is elismerten - eredményes munkát végző intézménnyel a polgármester hogyan bánt ilyen mostohán?

 


Az első nekifutás!


 

Azt tudni kell, hogy az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésére fordítható összeget, azaz bruttó kétmilliárd huszonnégymillió forintot a Kormány már 2016 végén átutalta!

 

 

Az önkormányzat 2017. május és július eleje között közbeszerzési eljárásokat indított az önkormányzat tulajdonában álló épületek energetikai fejlesztésére (Gárdonyi-, Toldi-, Bárczi-, Kisfaludy-, Zrínyi-, Rákóczi-, Honvéd iskolák, továbbá az RSG Csarnok, az Asztalitenisz Csarnok, a Polgármesteri Hivatal Noszlopy G. u. 5. szám alatti épülete, illetve húsz önkormányzati tulajdonú épületére HMKE napelemes rendszerek telepítése).

 

 

A Bárczi energetikai korszerúsítésére az ajánlati felhívás 2017. május 20. napján jelent meg, melyre öt kaposvári építési vállalkozó – köztük a SZEMECO Kft – tett ajánlatot.

 

 

Az ajánlati felhívásokat 2017 nyár végén a polgármester visszavonta vagy eredménytelennek nyilvánította arra való hivatkozással, hogy az uniós jogszabályok tiltják az azonos tartalmú beruházások részekre bontását (azaz csak egy eljárás keretében lehet ajánlatot kérni).

 

 

Ez az indoklás azért „sántíthat”, mert az ajánlati felhívások minden hivatalos „szűrön” átmentek.


 

Kérdésemre Szita Károly megerősítette, hogy a magyar kormány illetékes szervei, illetve a közbeszerzési hatóság szabályosnak minősítette a felhívásokat, azonban nem szeretné, ha az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kifogásolná a közbeszerzési felhívásokat, ezért „egy csomagban” kér ajánlatot a megvalósításra.


 

A második nekifutás!


 

A „megismételt” közbeszerzési eljárást az önkormányzat csak - fél évvel később - 2018 áprilisában indította el.

 

 

Két kivitelező tett ajánlatot: a SZEMECO Kft mellett egy olyan kivitelező tett (érvénytelen) ajánlatot, aki még felszólításra sem tett eleget a minimális igazolási kötelezettségének. Ilye durva hibákat vélhetően csak tudatosan lehet „elkövetni”. Ezért is merült fel sokakban az „összebeszélés” gyanúja, ugyanis a közbeszerzési eljárás csak legalább két ajánlattevő esetén lehetett eredményesnek nyilvánítani.

Megjegyzem a feltételezhetőee kamu - ajánlattevő elsősorban a mélyépítésre szakosodott és korábban nem végzett ilyen jellegű-, több mint két milliárdba kerülő munkát.

 

 

Az ajánlatok bontása június 14. napján volt.


 

A bontás időpontjának azért van jelentősége, mert az ajánlatokban szereplő többletköltségek megelőlegezése érdekében

 

 

a polgármester a rendkívüli közgyűlést két hónappal később, az ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttségének lejárta után, augusztus 15. napjára hívta össze.


 

Feltételezhető, hogy a rendkívüli közgyűlés időpontjának kitűzése tudatos volt, mert augusztus 15 napján a SZEMECO Kft-t már semmilyen kötelezettség nem terhelte, azaz megtehette, hogy a Bárczira nem köt szerződést (ajánlati kötöttség időpontjáig az ajánlattevőnek szerződéskötési kötelezettsége van).

 

 

Az ajánlatok bontásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló bruttó 2 milliárd 24 millió forintot a SZEMECO által tett ajánlat bruttó 383 292 000,- forinttal meghaladja.

 

 

A közel húsz százalékkal magasabb árajánlat természetesnek mondható, hisz a másfél év alatt az építőipari árak-, bérek jelentősen emelkedtek.

 

 

A polgármester az előterjesztésben furcsa módon csak a tíz létesítmény többletköltségét szerepeltette, amely bruttó 324 665 ezer forint volt.

 

 

Megjegyzem, hogy a SZEMECO Kft-t a polgármester – nyilván nem véletlenül – sem az előterjesztésben, sem a közgyűlési megszólalásaiban nem nevezte meg.

 

 

A Bárczi többletköltsége nem szerepelt az előterjesztésben. Azt csak „nyomozás” eredményeként tudtam meg, hogy a Bárczira tett ajánlat bruttó 58,6 millióval magasabb, mint a „rendelkezésre álló”, bruttó 321 millió.


 

A polgármester határozati javaslata - amely szerint a Bárczi  kivételével a Közgyűlés megelőlegezi a bruttó324 665 000.- forint összegű többletköltséget - még csak említést sem tett a Bárczi iskola többletköltségeinek biztosításáról.


 

Ezért is tettem fel a kérdést, miért fontosabb az ritmikus sportgimnasztikai csarnok és az asztalitenisz csarnok energetikai korszerűsítése, mint Kaposvár legnagyobb köznevelési – a fogyatékkal élő gyerekek nevelésével foglalkozó – intézményének energetikai korszerűsítése?


 

A polgármester  szerint a kivitelező a Bárczi energetikai fejlesztésének megvalósítására azért nem köt szerződést mivel ez a legbonyolultabb munka és december 31-ig nem tudják befejezni a kivitelezést, másrész lejárt a SZEMECO Kft ajánlati kötöttsége.

 

 

Megjegyzem, hogy valamennyi létesítmény esetében lejárt a SZEMECO szerződéskötési kötelezettsége, ennek ellenére azokra szerződést kötött. Amint az köztudott a SZEMECO esetében a határidők módosítása soha nem volt akadály.

 

 

A harmadik nekifutás!


 

A polgármester bizonyára elfeledkezett az intézmény pedagógusainak tett ígéretéről, mert

 

 

a Bárczi energetikai felújítására a megismételt ajánlati felhívás egy évvel később, 2019. június 3.-án jelent meg!

 

 

Az ajánlattételi határidő július 4. volt, amelyet azóta négy alkalommal módosított az önkormányzat. A legújabb - vélhetően nem a legutolsó - határidő szeptember 5.

 

 

Biztosra vehető, hogy a várhatóan 100 milliós többletköltséggel megvalósítható energetikai korszerűsítés – miután a munkák egy részét csak a nyári szünidő alatt lehet elvégezni - 2020 szeptembere előtt nem fejeződik be.

 

 

A kérdések – melyeket több közgyűlésen is – feltettem, továbbra is válaszra várnak.

 

 

A polgármester a rendkívüli közgyűlést miért csak a SZEMECO Kft ajánlati kötöttségének (szerződéskötési kötelezettségének) lejárta után hívta össze?A polgármester ígéretet tett arra, hogy a Bárczi energetikai felújítása minden körülmények között megtörténik. Mi az oka annak, hogy a Közgyűlés miért nem előlegezte meg - a többi intézményhez hasonlóan - meg a Bárczi többletköltségét is?


 

Biztosra vehető, hogy a 2020. évi megvalósítás költségei meghaladják 2018. évi 380 milliót, az árajánlatok jóval magasabbak lesznek a 400 milliónál. A kivitelezés költsége - az eredeti - 320 milliónál legalább 100 millióval magasabb lesz.


 

Kérdés, hogy az önkormányzat biztosítja-e a kivitelezés további többletköltségét?

 

 

Fel kell tenni azt a kérdést is, hogyan osztozik Szita Károly és az Irányító Hatóság abban a felelőségben, hogy a Bárczi energetikai korszerűsítése - az eredeti időponthoz képest - három évvel később és 100 millióval nagyobb költséggel valósul meg?

 

 

Persze tudhatjuk, előbb-utóbb minden elkészül, csak nem közömbös milyen áldozatok árán.Lap tetejére