Kigolyózta a Fidesz és az LMP a Bárczi Iskola energetikai fejlesztését

2018.08.21. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

„Minden energetikai beruházást megvalósítunk” jelentette ki eltökéltségét demonstrálva a polgármester az augusztus 15.-i rendkívüli közgyűlésen, „a közintézmények energetikai fejlesztése” többletköltségével kapcsolatos napirendi pont végén.

Az európai unió által finanszírozott beruházásokról több mint két év után kellett ismét dönteni, tekintettel arra, hogy azok 383.292 eFt eFt többletköltséggel valósíthatók meg. A polgármester előterjesztésében azonban csak 324.666 eFt szerepelt, mert Bárczi energetikai fejlesztésére a kivitelező, SZEMECO Kft nem kíván szerződést kötni.

Az előterjesztést a Fidesz frakció és az LMP-s tanácsnok szó nélkül megszavazta.

Kigolyózta a Fidesz és az LMP a Bárczi Iskola energetikai fejlesztését

A szavazás beláthatatlan időre prolongálja Kaposvár legnagyobb köznevelési intézményének, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítését. A szavazás nem csupán egy beruházás meghiúsulását jelentheti, hanem a fogyatékkal élő gyerekek és a velük foglalkozó pedagógusok élet-, és munkafeltételeik további romlását eredményezheti.


Az előterjesztés szerint az önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények energetikai felújítására uniós közbeszerzési eljárás indított. A megvalósítására 2.023.763 eFt áll rendelkezésre.


A közbeszerzési eljárás során 11 részre (létesítményre) lehetett ajánlatot tenni. Egy részajánlat esetében a fedezet rendelkezésre áll, ebben az esetben az eljárás érvényes, a kivitelezési szerződés megkötésnek nincs akadálya.

 

„Bárci Gusztáv Iskola esetében azon kívül, hogy az érvényes ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének lejártát követően nem kíván szerződést kötni, így a közbeszerzési eljárás ezen része érvénytelen” (a polgármester a többletköltséget nem „forintosította”).

 

Az érvényes ajánlat a további 9 rész (létesítmény) esetében is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, azonban az ajánlattevő valamennyi létesítmény esetében fenntartotta ajánlatát (noha ezek estében is lejárt az ajánlati kötöttségre előírt határidő).

 

A már egy éves csúszásban lévő beruházások mielőbbi megkezdése érdekében a polgármester azt javasolta, hogy a város előlegezze meg a többletköltségeket. Ezzel természetesen én is egyetértettem, hisz a beruházások megkezdését több közgyűlésen is sürgettem.


Javaslata azonban csak a kilenc projekt 324.666 eFt többletköltségének megelőlegezésére vonatkozott, a Bárczi többletköltségének megelőlegezésére nem tett javaslatot.


A polgármester javaslata szerint a Közgyűlés

 

„a Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítésének megvalósításához szükséges, valamint a többi projekt tekintetében felmerült többletköltség finaszírozását kezdeményezi az Irányító Hatóságnál, azonban a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében a döntést nem lehet megvárni, a többletforrás megelőlegezése szükséges”.

 

A kérdés magától adódott: ha a polgármester eltökélt abban, hogy „valamennyi energetikai fejlesztést megvalósítunk”, akkor miért nem előlegezzük meg a Bárczi 58.631 eFt többletköltségét is?


Véleményem szerint a város költségvetése számára nem jelent aránytalan terhet az, ha a 324.666 eFt helyett 383.292 eFt-t előlegez meg. Így a Bárczi energetikai fejlesztése sem szenvedne beláthatatlan késedelmet meg (halkan jegyzem meg, hogy a 2016 vége óta a folyószámlán „parkoló” uniós pénzek több mint 314 millió forint kamatbevételt hoztak/hoznak a „konyhára”).

 

Ezért sem szavaztam meg a határozati javaslatot. Nem vitatható, hogy optimális esetben is legalább fél-, egy évet csúszik a beruházás megkezdése.

 

Aki szeretné megérteni a történteket, annak nem tudom javasolni, hogy olvassa el a szokatlanul szűkszavú, minimális információkat tartalmazó közgyűlési előterjesztést.

 

Az előterjesztésből kimaradt (elhallgatott), a felelős döntéshez szükséges információkhoz csak jelentős időt és energiát igénylő „nyomozás” eredményeként – a szükséges rutinnal nem rendelkező „mezei” képviselő számára nehezen hozzáférhető - közbeszerzési adatbázis segítségével lehet hozzájutni.


ELŐZMÉNYEK

 

Az önkormányzat – a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött hét támogatói szerződés alapján, 2017. május és július eleje között – hét közbeszerzési eljárást indított az önkormányzat tulajdonában álló épületek energetikai fejlesztésére.

Az ajánlati felhívásokat 2017 nyár végén a polgármester visszavonta, arra való hivatkozással, hogy az uniós jogszabályok tiltják az azonos tartalmú beruházások részekre bontását (azaz csak egy eljárás keretében kell ajánlatot kérni). A közgyűlésen is utalás történt arra, hogy az uniós közbeszerzési szabályok (amelyek megegyeznek a magyar közbeszerzési szabályokkal) tudatos megsértése – a beruházások gyorsítása érdekében – „politikai nyomásra” történt.

 

Az újabb közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2018 áprilisában indította el, az ajánlatok bontása (az ajánlatok megismerése) június 14. napján volt (a polgármester a rendkívüli közgyűlést két hónappal később, az ajánlati kötöttségek lejárta után, augusztus 15. napjára hívta össze (!)

 

A „nyomozás” során kiderült, hogy a tizenegy projektre tett árajánlat 383.292 eFt összeggel meghaladta a rendelkezésre álló 2.023.763 eFt-t, ami természetes, hisz a másfél év alatt, a megvalósítás költségei (árak, bérek) jelentősen emelkedtek, ugyanakkor korábban megkötött támogatási szerződésekben rögzített összegek nem változtak.

 

Azt is csak az „nyomozás” eredményeként lehetett megtudni, hogy a Bárczira tett ajánlat 58.631 eFt-al volt magasabb, mint a „rendelkezésre álló” összeg. A többletköltség nem volt a legmagasabb, százalékosan pedig az egyik legalacsonyabb volt (18,3%).

 

Megjegyzem, hogy napelemes rendszerek telepítésére tett ajánlat „állt meg” a rendelkezésre álló összegen belül, itt 15,9 millió „maradt” (amely összeg az eddigi gyakorlat szerint átcsoportosítható, csökkenthető ezzel például a Bárczinál jelentkező többletköltség).


Okkal tettem fel a kérdést, miért fontosabb az ritmikus sportgimnasztikai csarnok-, és az asztalitenisz csarnok energetikai fejlesztése, mint Kaposvár legnagyobb köznevelési intézményének – kizárólag a fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó – Bárczi energetikai fejlesztésének a megvalósítása?

 

A válasz szerint a SZEMECO Kft (akit az előterjesztő szintén nem nevesített) a Bárczi energetikai fejlesztésének megvalósítására nem köt szerződést mivel – különböző adminisztrációs okok miatt - lejárt az ajánlati kötöttsége (mint ahogy az összes beruházás esetében is lejárt). Egyébként is – mondta a polgármester, a Bárczi beruházás a legbonyolultabb (ami persze nem fedi a valóságot).

 

Aki egy kicsit is ismeri a közbeszerzési eljárásokat, az tudja, hogy az ajánlatkérőnek (jelen esetben az önkormányzatnak) számos legális jogi eszköze van az ajánlattevő magatartásának befolyásolására.


Miért nem élt ezekkel a polgármester?

 

A „nyomozás” során kiderült az is, hogy a legnagyobb költségű, „legbonyolultabb” Bárczi beruházás befejezési határidejét – teljesíthetetlen időpontban - 2018. szeptember 15. napjában-, míg a jóval kisebb költségű sportlétesítmények (RSG, Asztalitenisz Csarnok) befejezési határidejét 2019. július 31. (!) napjában határozták meg. Miért?


Az előterjesztés szerint a Közgyűlés kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a Bárczi Gusztáv Iskola energetikai korszerűsítésének-, és a további kilenc projekt megvalósításához szükséges 324.666 eFt többletköltség finanszírozását.

 

Furcsa módon a határozati javaslatban csak az szerepel, hogy a beruházások megkezdése érdekében a Közgyűlés a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja a 324.666 eFt összeget (amelyben nem szerepel a Bárczi többletköltsége).


Ami lényeges lehet: nem szerepel a határozati javaslatban, hogy a Közgyűlés az Irányító Hatósághoz fordul mind a Bárczi-, mind pedig a kilenc projekt többletköltségének finanszírozása érdekében. Ezért ezt a javaslatot sem de jure, sem de facto nem lehet számon kérni (tudnék erre példákat mondani).

 

A Bárczi kigolyózásának körülményei, az elhallgatott tények igencsak furcsa gondolatokat ébreszthetnek azokban, akik kellő empátiával vannak a fogyatékkal élők iránt.

 

Tételezzük fel az optimális megoldást,

 

azaz, a Bárczi Gusztáv Iskola energia fejlesztésének megvalósítására az Irányító Hatósággal (azaz a TOP-os beruházások irányítójával, az EMI-vel) olyan háttér megállapodás született, ami - fél-, egy év késéssel - a beruházás megvalósítását lehetővé teszi („mindenről a képviselőknek nem kell tudni”).

 

Lehetnek rosszabbabb variációk is:

 

A Bárczi diákjainak több mint a fele cigány, illetve a szülők jelentős része nem kaposvári lakós (nem kaposvári szavazó). Érdekérvényesítő képességük jóval kisebb, mint például egy Zrínyi-, vagy egy Honvéd utcai általános iskolába járó gyerekek szüleinek. A Bárczi beruházás jelentős csúszása kisseb népszerűségvesztést jelent, mint akár az említett iskolák, vagy a sportlétesítmények energetikai fejlesztésének meghiúsulása.


A legrosszabb:

 

A polgármester a közgyűlésen utal arra közismert - általam már 2017 elején felvetett - tényre, hogy a beruházások csúszása jelentős többletköltséget jelentenek. Ez országos szinten több száz milliárdot jelent. Ezért félő, hogy az EMI (a Kormány) nem fogja finanszírozni a kaposvári többletköltségeket, hanem fedezetként megjelölve, a „hozzájárul” Bárczi fejlesztésére rendelkezésre álló 321 millió forint átcsoportosításához.


Nem érdektelen

 

Az önkormányzati közintézmények több mint kétmilliárdos költségű energetikai fejlesztése kivitelezését – egyáltalán nem meglepetésre – a Kaposvár legnagyobb „táskás” cége, a SZEMECO Kft nyerte. A „nyerés” körülményeiről az érvénytelen ajánlatot adó „versenytárs”, a MÉJE Építőipari Kft tudna legtöbbet mondai.

 

Az „összebeszélés” bizonyítása már egy másik történet lenne.Lap tetejére