ÜZEMELTETŐRE VÁRVA: megépül a Desedán a 4 csillagos kemping?

2018.05.02. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Racionális döntést hozott a Közgyűlés az április végi ülésén: a város egyik legfontosabb turisztikai fejlesztése, a Deseda Kemping csak abban az esetben valósul meg, amennyiben az önkormányzat még a tervezési szakaszban megtalálja az üzemeltetőt. Ez kimondva, kimondatlanul azt jelenti, hogy a Deseda iránti hosszú távú turisztikai keresletet az üzemeltetőnek kell kellő biztonsággal megbecsülni és vállalni a vendégszervezéssel és az üzemeltetéssel járó anyagi kockázatot is.

Ez a döntés összhangban van azzal a korábbi polgármesteri kijelentéssel, mely szerint „a Desedán akkor szabad kempinget építeni, ha megéri. A kempinget csak akkor éri meg megépíteni, ha fel tudjuk turbózni annyira a Desedát, hogy jöjjenek is a látogatók, különben nincs értelme. A Desedát kell alkalmassá, vonzóvá tenni, hogy megérje kempinget építeni.”

Kaposvár Integrált Területi Programja egyik – divatos szóhasználattal élve – kitörési pontként jelöli meg a turisztika fejlesztését. Kérdés az, hogy a desedai fejlesztéseknek van-e, lesz-e a kemping kihasználásához elegendő turisztikai vonzereje.

A nyolcvanas-évek végén megnyitott, alig 250 vendég fogadására alkalmas kemping kedvelt helye volt a sátras-lakókocsis nyugat-európai turistáknak. Nem sokáig, mert a kemping az ezredfordulót követően – alig másfél évtizedes működés után lezárta a sorompót.

 

A Deseda turisztikai hasznosítására sokáig nem született épkézláb elképzelés. Ennek egyik oka lehetett az is, hogy a helyi termelő szövetkezet által értékesített olcsó ingatlanokat felvásárló és pihenő-házat építő kaposváriak között számos prominens személyiség volt, akik féltették a csendet és nyugalmat a turistáktól. Ők voltak azok, akik évekig minden lehetséges eszközzel akadályozták a horgászturizmus fejlődését.

 

Az önkormányzat 2008-ban megvásárolta a Deseda Kft-t és vele kemping közel 4 hektáros területét (amelyet később az állam „visszaperelt” az önkormányzattól).

 

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó konkrét elképzelés első alkalommal a 2010-es önkormányzati választásokra írt – „Kaposvár a legfontosabb” nevet viselő polgármesteri programban látott napvilágot: „az iskolai szünetek idején – tartalmas időtöltéssel, táborozással, üdüléssel, sporttal egybekötött – felügyeletet és pihenést szervezünk a gyerekeknek. A kempinget átalakítjuk és gyerektáborként működtetjük.”

 

Előrelépést jelentett, hogy az önkormányzat tanulmány készítésére adott megbízást. Erre utal a 2014-es önkormányzati választásokra készített – „Hiszünk Egymásban” nevet viselő program is: „már készül az a tanulmány, melynek alapján elkezdjük a felújítást, lehetőséget biztosítva arra, hogy gyermekeink is táborozhassanak ott.”

 

Az önkormányzat – a turisztika fejlesztésének kormányzati támogatása és az uniós pályázati pénzek megnyílása „eredményeként” – jelentős beruházásokkal próbálta a Desedában rejlő turisztikai lehetőségeket kihasználni. Lássuk be, eddig nem sok sikerrel. Az viszont tagadhatatlan, hogy Deseda tavi infrastruktúra fejlesztése egyre intenzívebbé-, a környezet gondozottabbá vált. Kilátó épült, a tó élővilágának bemutatására megépült a Fekete István Látogatóközpont, napelemmel működő kishajó járja a tavat. A tókörüli kerékpárút megépítése a Desedát a kaposváriak kedvenc kiránduló helyévé tette.

 

Meg kell jegyezni, hogy a kerékpárút megépítése komoly konfliktus okozott az önkormányzat és a horgásztársadalom között. A horgászok véleménye szerint a desedai kerékpárút-építés 60-70 százalékkal csökkentette a horgászhelyek közvetlen megközelítési lehetőségét. Mindez nemcsak kényelmi szempontokat érintett. A horgászok Desedát nemzetközi versenyekre, egyes partszakaszokon éjszakai horgászatra akkreditálták, így tó „normális” megközelítésének hiánya a turisztikai hírnevet és bevételeket tenné kockára, a versenyszervezést lehetetlenné tennék.

 

Turistákat eddig jószerivel csak a vendéghorgászat és néhány sporthorgász verseny hozott a Deseda tóra, ennek ellenére horgászok ma sem tartoznak az önkormányzat kedvencei közé.

 

2015 közepére elkészült a Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmánya. „Kétmilliárdért költözhet élet a desedai kempingbe”, adta hírül az egyik helyi médium: „a tervek szerint első lépésként háromcsillagos, 450 férőhelyes kemping létesítésére kerülne sor apartman házakkal, telepített sátrakkal, lakókocsi-állásokkal, kiszolgáló épületekkel, szabadidő- és sportlétesítményekkel. Ezt fejlesztenénk négycsillagossá, így már egész évben fogadhatná a kemping a vendégeket. A cél, hogy ismét holland rendszámos autók árasszák el Toponárt.”

 

A Modern Városok Programja kaposvári beruházásai között sikerült elfogadtatni a Deseda Kemping két milliárdba kerülő építését. Más városokhoz képest komoly előnyt jelentett, hogy a polgármester kidolgozott elképzelésekkel tudott lobbizni. Ennek is betudható, hogy a miniszterelnök kaposvári látogatásakor a kétmilliárdot megtoldotta további két milliárddal.  Noha az egyik helyi média négymilliárdos támogatásáról szóló tudósítását a kormány honlapja is megerősítette, ennek ellenére egy két és félmilliárdba kerülő, négycsillagos kemping-fejlesztés valósul meg. A Kormány óvatos: a pénzügyi támogatást 2020. évi befejezéssel biztosítja.

 

A turisztikai fejlesztéseket felügyelő és előkészítő Nemzeti Turisztikai Ügynökség – némi hangsúlymódosítással – támogatta a város kempingfejlesztési elképzeléseit. A támogatás feltétele volt, hogy a megvalósuló kemping nyári gyermektáboroztatásra is lehetőséget biztosítson.

 

Sőt, később az is nyilvánvalóvá vált, hogy Modern Városok Program keretében csak abban az esetben valósulhat meg Deseda Kemping építése, ha az állami tulajdonú, mint egy 4 hektáros ingatlan az önkormányzat vagyonkezelésbe kerül.

 

Az önkormányzat szándéka szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt nem támogatta, tekintettel arra, hogy az önkormányzat elsősorban profitorientált hasznosítást tervezett az ingatlanon, így a hasznosítási cél az csak részben, a gyermeküdültetés esetében vonható be a közfeladat ellátás körébe.

 

A MNV Zrt-vel kötött megállapodás szerint az önkormányzat a vagyonkezelői jogot vagyonkezelési díj fizetése ellenében kapta meg. A vagyonkezelési díj éves mértéke az ingatlan üzleti célú hasznosításából, azaz a nem közfeladat-ellátás körében történő hasznosításból származó nyereségnek 20 %-a.

 

„Építeni könnyű, üzemeltetni nehéz” mondta a polgármester, amikor az április végi közgyűlésen a képviselők támogatását kérte a Deseda Kemping bérleti/üzemeltetési pályázatának kiírására.

 

Mint mondta, kiemelt jelentőséggel bír, hogy a beruházással megvalósuló 4 csillagos kemping üzemeltetésére már a tervezési szakaszban megtaláljuk az üzemeltetőt, hogy a kivitelezésre kerülő épületkomplexum minél hatékonyabb működtetése biztosított legyen.

 

A kemping 10 éves bérletére vonatkozó pályázat szerint a leendő bérlő köteles a beruházás tervezési és kiviteli szakaszában együttműködni a beruházó önkormányzattal, tervezés és kivitelezés előrehaladását érintő minden lényeges körülményt a leendő üzemeltetés szempontjából köteles véleményezni, megoldási alternatívák kidolgozásában, mint üzemeltető köteles részt venni.

 

A pályázati kiírás fontos kikötése, hogy a bérlőnek/üzemeltetőnek a kemping teljes használatának, illetve a kemping nyitvatartási idejének legalább 30 %-ában biztosítania kell a gyermeküdültetést, azaz a közfeladat ellátást.

 

Az önkormányzat – a kempingépítésen kívül – jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Desedát alkalmassá, vonzóvá tegye, és így megérje kempinget építeni. Ezt a célt szolgálja a vízi turizmus fejlesztése (túrakikötő építése, pihenőhelyek kialakítása), a strand infrastruktúrájának fejlesztése (vizesblokk épület építése, napozó stégek kihelyezése). Sajnos a strand medrének a kotrása egyenlőre nincs napirenden. A horgászturizmus „fejlesztés” középpontjában egy halas tematikájú játszótér építése áll.

 

A pályázatra, a potenciális üzemeltetőkre vár annak eldöntése, hogy az eddig megvalósult-, illetve a folyamatban lévő fejlesztések csábítanak-e annyi turistát a Desedára, hogy megérje kempinget építeni. A Kormány és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés szerint a kemping építésének befejezése 2020. második felében várható.Lap tetejére