Politikai terrorizmus a kaposvári közgyűlésben. A polgármester ismét nem válaszolt az interpellációra.

2017.12.08. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Az interpellációmat megelőző napirendi pont – az MSZP és a Szita Károly között létrejött ingatlanüzlet – tárgyalása során ismételten meggyőzően bizonyította, hogy a polgármester és hűbéresei az arroganciára, a gyűlöletkeltésre és a félelemkeltésre épülő politikai terrorizmust valósítanak meg. Bár az MSZP önkormányzati képviselője nem szorul az én védelmemre, kénytelen vagyok szóvá tenni azt az aljas rágalom-cunamit, amit Szita Károly, Borhi Zsombor, Mihalecz András és Pintér Rómeó zúdított Pintér Atillára. Különösen Pintér Rómeo rágalmai voltak visszataszítóak, hisz közte és Pintér Attila között szoros munkakapcsolat, sőt baráti nexus is van.

Az interpellációm elmondása előtt „fogadást” kötöttem a mellettem ülő képviselőtársammal, hogy a polgármester ismét megsérti a közgyűlés munkáját szabályozó jogszabályt és a törvényességért felelős jegyző fogja az interpellációra a „választ” elmondani. Nem tévedtem. Mindezt tette a Kormány Hivatal törvényességet felügyelő köztisztviselője jelenlétében. Igaz, a Kormányhivatal már számtalanszor bebizonyította, hogy képtelen Szita Károllyal szemben a minimális törvényességi követelményeket érvényesíteni, jelen esetben azt, hogy a polgármester a jogszabályban rögzített válaszadási kötelezettségét nem adhatja át másnak, ha a közgyűlésen jelen van.

Politikai terrorizmus a kaposvári közgyűlésben. A polgármester ismét nem válaszolt az interpellációra.

Az interpelláció tárgyát képező problémáról, azaz a Keleti temető Pécsi utcai kapujának zárva tartásáról már olvashattak a Facebook oldalamon. Most, közreadom az interpelláció szövegét és azt is, hogyan reagáltam arra, hogy a polgármester nem válaszolt az interpellációra.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

A halottakról való megemlékezés napjaiban több környéken lakó kaposvári kifogásolta, hogy a Keleti temető Pécsi utcai kapuja - a kifüggesztett tájékoztatás szerint - „technikai okok miatt átmenetileg zárva”.

 

A temető üzemeltetője szerint a sírokra elhelyezett virágokat rendszeresen ellopják, esetenként az ellopott virágokat a temető környékén árulják (sőt, mint egy 10 m3 vizet is elloptak), ezért van zárva a kapu, ugyanis őrt nem tud biztosítani. A térfigyelő kamerák felszerelésére vonatkozó kérdésemre azt a választ kaptam, hogy „a polgármester nem támogatja a kamerák felszerelését” (a felszerelés költségét 10 millió forintban jelölte meg az üzemeltető).

 

Amikor erről tájékoztattam a Közgyűlést, nem csak Ön, hanem a Fidesz frakció vezetője is hazugsággal vádolt, noha hozzászólásom kizárólagos célja a tulajdonosi jogokat gyakorló polgármester álláspontjának a tisztázása volt.

 

A közgyűlést követően is két alkalommal is beszéltem a temetőt üzemeltető Kft ügyvezetővel és Puskás Béla egyik alkalommal sem tagadta, hogy korábbi állításának megfelelően „a polgármester a térfigyelő kamerák felszerelését nem támogatja”. Tudom, hogy Puskás Béla az Önnél tett audiencián is engem igazolt.

 

Számomra azonban sokkal fontosabb, hogy a környéken lakó kaposváriak napközben továbbra is bejussanak a temetőbe a Pécsi utcai kapuján keresztül is.

 

Ehhez kérem a Polgármester Úr segítségét.

 

Tudnia kell, hogy közel tíz évvel ezelőtt a Pécsi utcában, illetve a Szentjakabi városrészben lakó Kaposváriak arra kértek, hogy érjem el a temető Pécsi utcai kapujának nyitva tartását.

 

A temetőt üzemeltető Kft ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy a kapu folyamatosan nyitva lesz, ha elintézem, hogy a cukorgyártól megkapja a cukorgyári portával szemben lévő, transzformátorház mögötti – parkolásra használt - területet. Az ingatlanon urnás sírhelyeket kívánt kialakítani, mert az erre alkalmas területtel már nem rendelkezett.

 

A kérést teljesítettem. Az ingatlan birtokában, pályázat útján új kapu, új út és új kerítés illetve jelentős számú urnás temetkezési hely került kialakításra. A temető Pécsi utcai kapuja a városrészben lakó kaposváriak késésének megfelelően éveken keresztül nyitva is állt.

 

Azt kérdezem a tulajdonosi jogokat gyakorló Polgármestertől, el tudja-e érni, hogy a Keleti temető a Pécsi utcai kapuján keresztül napközben megközelíthető legyen?

 

Támogatja-e, hogy az üzemeltető a keleti temetőben térfigyelő kamerákat szereljen fel a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló – a temetőbe látogatók magatartásáról is rendelkező – önkormányzati rendeletben foglaltak eredményesebb érvényesítése érdekében?

 

Várom megtisztelő válaszát!

 

Nem ért meglepetés. Dr. Csillag Gábor jegyző elkövette azt a jogszabálysértést, hogy a polgármester helyett „válaszolt” az interpellációmra.

 

A jegyző által felolvasott iromány tele volt csúsztatással, valótlan – a tényeket semmibe vevő, valótlan állításokkal, egy nyugdíj előtt álló ügyvezető kétségbeesett magyarázkodásaival, hazugságaival.

 

Ugyanakkor az interpellációval elértem, hogy a Keleti temetőben is a városi hálózatba beépülő térfigyelő kamerarendszert építenek ki.

 

A polgármester arroganciáját a következő hozzászólással kommentáltam:

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az interpelláció nem csak a temetői kapu nyitva tartásáról szólt, hanem arról is, hogy nem én hazudtam.

 

Polgármester Úr vasárnap meggyújtotta az adventi koszorún az első, a lila színű, bűnbánatot is jelentő gyertyát, ám a bocsánatkérések elmaradtak.

 

Amikor a polgármester az egyik közgyűlésen sértő megjegyzést tett rám, lelkész ismerősöm azzal vígasztalt, „az életben nem az a nagy dolog, amit elérünk, hanem amit eltűrünk”.

 

A polgármester asszisztálásával el kellet tűrnöm, hogy Dér Tamás az egyik közgyűlésen lehülyézzen, majd más alkalommal Dr. Giber Vilmos, - igaz, kulturáltabb szóhasználattal - ugyanezt tegye.

 

Persze volt kitől tanulni a hűséges fegyverhordozóknak, hisz a polgármester korábban lehülyézte Dr. Szép Tamást is, mert véleménye eltért a polgármesterétől.

 

Az adventi koszorún a második gyertya is lila színű.

 

Polgármester Úr! Templomba járó emberként gyónjon meg és kérjen bűnbocsánatot, mert a közgyűlésben megvalósítja a politikai terrorizmust.

 

A polgármester kérdésére kénytelen voltam közölni, hogy az interpellációmra - gyávaságból, vagy arroganciából – nem válaszolt, így nekem nincs módom annak elfogadásáról nyilatkoznom. Egyben kértem, hogy a jegyzőkönyv szó szerint rögzítse az általam elmondottakat.

 

Ps. Persze nincs illúzióm a felöl, hogy a polgármesterétől eltérő véleményt megfogalmazó képviselők továbbra is el kell tűrniük a politikai terrort.Lap tetejére