Szita Károly új adót vezet be. Megadóztatja, korlátozza az ellenzéki pártok politikai tevékenységét.

2017.11.02. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

A képviselői munka egyik „érzékeny” területe a helyi adók-, a közszolgáltatások díjainak megállapítása, melyet komoly gazdasági elemző munka előz meg. Kivétel a választások éve, amikor a politika kap prioritást.

A fogyasztói árindex, a költségek jövőbeni alakulása olyan zsinórmérték, melyet a Közgyűlés csak kivételes esetben hagy figyelmen kívül. Ilyen kivételes eset volt például a 2012. évre szóló, brutális adóemelés, amikor a Közgyűlés – Szita Károly javaslatára – a korábban „megszokott”, évi 30-35 milliós bevétel eredményező adóemelés helyett, évi 640 millióval – tizenöt-húsz évre előre – emelte meg a helyi adókat.

A közszolgáltatási díjmegállapítások elmúlt években történt központosításának eredményeként a kaposváriak zsebét leginkább érintő díjak megállapítása már nem tartozik a Közgyűlés határkörébe (távfűtés díjainak-, a víz- és csatornadíjak-, a hulladékgazdálkodási díjak). A képviselők is tettek annak érdekébe, hogy minél kevesebbet kelljen foglalkozni a díjak megállapításával: egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági társasággá történő átalakítása szintén a Közgyűlés díjmegállapító határkörét csökkentette (például az uszoda belépőjegyek árának a megállapítása).

Amint azt már megszokhatták a magyar adófizetők, a választások évében az aktuális politikai hatalom kesztyűs kézzel bánik a választópolgárok kiadásaival, azaz Kaposváron sem lesz 2018. évre vonatkozó érdemi adóemelés.

 

Nem változik a kaposváriak döntő többségét érintő kommunális adó-, az idegenforgalmi adó- és az iparűzési adó mértéke (igaz, utóbbi mértéke a törvényi maximumon van).

 

Az építményadó általános mértéke nem változik.

 

Az emlékezetes 2012. évi brutális óta bevezetett differenciált építményadó és a telekadó követi a jogszabályi változásokat, így a „multik és a tehetős vállalkozások” továbbra is a maximális mértéket fizetik.

 

A kereskedelmi célra használt épületek, épületrészek hasznos alapterületének 300 m2-t meghaladó része után az építményadó mértéke, az eddigi 1.846,-Ft/m2-ról 1.853,-Ft/m2-re emelkedik. Az adómaximumhoz viszonyított beállási szint ezzel 99,95 % lesz.

 

A hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, és távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén az építményadó mértéke 1.846,-Ft/m2-ről 1.853,-Ft/m2-re emelkedik. Az adómaximumhoz viszonyított beállási szint ezzel 99,95% lesz.

 

A hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén az építményadó mértéke 1.846,-Ft/m2-ről 1.853,-Ft/m2-re emelkedik. Az adómaximumhoz viszonyított beállási szint ezzel 99,95% lesz.

 

Szita Károly új adót vezet be (építményadóként): megadóztatja a reklámhordozókat. Ezzel közvetve a pártok hirdetéseit adóztatja meg, korlátozza a szabad véleménynyilvánításukat.

 

A kaposvári önkormányzat megadóztatja a közterületeken, illetve a magáningatlanokon elhelyezett reklámhordozókat. Természetesen kivételt képeznek az önkormányzati tulajdonú reklámhordozók, mondván saját magát nem adóztatja meg. Ugyanakkor az önkormányzat reklámhordozóin a Fidesz-KDNP politikai hirdetései jelennek meg, adómentesen.

 

Az újfajta építményadó mértéke 12 000,-Ft/m2. A becsült éves adóbevétel közel 20 millió forint+politikai haszon.

 

A telekadó általános mértéke sem változik.

 

A kereskedelmi tevékenység célját szolgáló telek tulajdonosa, továbbá a biztosítási, távközlési tevékenység és üzemanyagtöltő állomás célját szolgáló telek tulajdonosa esetében a telekadó mértéke a 2018. évre 337,0,-Ft/m2-ban megállapított adómaximumra tekintettel 337,-Ft/m2-ra emelkedik. Az adómaximumhoz viszonyított beállási szint így 100 % lesz.

 

Hogyan változnak a Közgyűlés hatáskörében maradt közszolgáltatási díjak?

 

Csak emlékeztetőül: a Közgyűlés állapítja meg helyi autóbusz-közlekedés díjait, a temetkezési díjakat, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét, a települési folyékony hulladék összegyűjtésének (a szippantott szennyvíz), elszállításának, elhelyezésének díját.

 

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. január 1. napjától érvényes díjait nem sikerült a bizottsági ülésre elkészíteni, mondván a díjemelés (illetve a támogatás mértéke) egyeztetés alatt van (talán a közgyűlés előtti napon egy rendkívüli bizottsági ülésre elkészül).

 

Vélhetően nem lesz díjemelés (vagy csak minimális), hisz az autóbuszok üzembe állításkor azt mondták a kaposváriaknak, hogy "új gázos csodabuszok fenntartása még fele annyiba sem fog kerülni a városnak, mint a lecserélésre kerülő auróbuszok kerültek.". Az „egyeztetés” arra vonatkozhat, hogy - változatlan viteldíjak mellett – a két éve üzembe helyezett, olcsó üzemeltetésű autóbuszok után 2018-ban mekkora támogatást kapjon a Tömegközlekedési Zrt? A Közgyűlés 2017-re 90 milliót hagyott jóvá, amiből 60 millió az első félévben ki is lett fizetve.

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére: szociális jellegű bérlakások lakbére 2,74 %-kal emelkedik. A Nyugdíjasházban fizetendő különszolgáltatások díja 2,5 %-kal növekszik.

 

Nem változnak temetkezési díjak, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltási díjainak, a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjaknak a 2018. január 1-jétől történő módosítását nem kezdeményezte.

 

Nem emelkedik a szippantott szennyvíz lakossági és a közületi szolgáltatási díja sem.

 

A közterületi bérleti díjak 3,0 %-kal emelkednek, tekintettel arra, hogy a fogyasztói árindex változása 2018. évben 3,0 % lesz (a közterület igénybevétele például az utcai árusítás, vendéglátói helyiségek előtti terasz, építési munkaterület, stb.).

 

Változatlanok maradnak az önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegyek-, és bérletek ára.

 

Kaposváriaknak szerencséjük van, mert érdemben 2019-ben sem emelkednek helyi adók-, és közszolgáltatások díjai, hisz 2019-ben önkormányzati (polgármesteri, képviselői) választások lesznek.Lap tetejére