Az érem két oldala: jogos a CENTRAL kávézó működésének korlátozása? Megfelelő eszköz az adósság behajtására a teraszon elhelyezett, két óriás kaspók?

2017.08.25. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Tizenöt éve kezdődött. A Széles Péter tulajdonában lévő MIRA 2002 Bt 2002-óta használta a Noszlopy Gáspár utca 6. szám alatti, 172 négyzetméter alapterületű, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget, melyben a SZICILIA éttermet üzemeltette. Sokáig csendes volt az önkormányzat és Széles Péter üzleti kapcsolata, azonban a felek 2010 májusában új bérleti szerződést kötöttek az étterem funkciójú helyiség használatára, ahol továbbra is a SZICILIA étterem működött.

Az „újkori” üzleti kapcsolatot azonban hamar megterhelte a MIRA 2002 Bt által alig egy év alatt felhalmozott közel ötmilliós – amint az később kiderült – nem behajtható tartozása. Ez ismétlődött, amikor a SZIC Kft – Szélesné ügyvezetésével – több milliós, nem behajtható önkormányzati adósságot hagyott hátra.

Azt tanácsolom, hogy mindenki maradjon a tényeknél. Ezt tette Dr. Kaposvölgyi Lívia, a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási iroda vezetője is, amikor azt állította, hogy van (illetve volt) tulajdonosi-, képviseleti kapcsolat a volt SZICILIA étterem és a CENTRAL kávézó üzemeltetői között.

Szeretném előre bocsátani, tudomásom szerint nincs olyan önkormányzati a Kaposvár Most riportere által közvetítettálláspont, mely szerint „az önkormányzat a korábbi átverésektől tartva addig nem kívánja a közterületen lévő teraszt visszaadni (értsd: bérbe és használatba adni) a CENTRAL kávézónak, amíg az érintett személyek nem rendezik a korábbi tartozásokat”.

 

Noha korábban, valóban több alkalommal átverték az önkormányzatot, azonban ma már nincs jogi lehetőség a korábbi tartozások megfizetésének kikényszerítésére. Erre az óriás kaspók sem igazán alkalmasak. Jelenlétüket inkább a kaposváriak élik meg büntetésként.

 

Annak próbáltam utána járni, van-e alapja az olyan önkormányzati félelemnek, mely szerint fenn áll annak a valószínűsége, hogy a CENTRAL kávézót üzemeltető „üzleti körök” újabb adósságot halmoznak fel az önkormányzattal szemben, még ha ez az adósság csupán önkormányzati tulajdonban lévő terasz kapcsán keletkezhet.

 

Az érem egyik oldala:

A tények

 

A Noszlopy Gáspár utca 8. szám alatti, magántulajdonban lévő ingatlanban működő CENTRAL kávézót a KAPOS SUN Kft üzemelteti. A Kft többségi tulajdonosa a KAPOS-STAR Kft. Mindkét Kft ügyvezetője Szélesné Juhász Tünde.

 

A KAPOS-STAR Kft tulajdonosa a KAPOS SZK Kft, amely viszont Széles Kenéz kiskorú tulajdonában van. A kiskorú törvényes képviselői Széles Péter és Szélesné Juhász Tünde.

 

A KAPOS SUN Kft-nek – bár a 2016-os éve veszteséges volt – nincs tartozása sem az önkormányzat, sem a NAV felé. A nyilvánosan hozzáférhető cégadatok szerint azonban a Kft-vel való üzletkötés körültekintést, alaposabb cégellenőrzés, cégminősítést igényel.

 

A KAPOS SUN Kft a kávézó előtti – az önkormányzat tulajdonban lévő – teraszt bérleti szerződés nélkül vette használatba. Az önkormányzat a jogcím nélküli használatba vételt követően megtagadta a szerződéskötést arra hivatkozva, hogy a kávézót üzemeltető KAPOS SUN Kft, illetve annak tulajdonosi köre – a múltbeli tapasztalatok alapján – tartozást halmozhat fel az önkormányzat felé.

 

A szerződéskötés megtagadásának jogi alapja az volt, hogy az önkormányzatnak nincs szerződéskötési kötelezettsége.

 

Megjegyzendő, hogy az önkormányzat a Noszlopy Gáspár utcában működő – többségében magántulajdonban lévő – vendéglátó üzletek elé a teraszokat az egységes városkép-, illetve a kulturált vendéglátás feltételeinek javítása érdekében építette. A teraszok bérleti díja nem haladja meg a havi 30 ezer forintot (amely összeg nem ad lehetőséget jelentős adósság felhalmozására).

 

Az érem másik oldala:

A tények

 

A CENTRAL kávézót üzemeltető KAPOS SUN Kft-nek és a Kft többségi tulajdonosának, a KAPOS-STAR Kft-nek ugyanaz a Szélesné Juhász Tünde az ügyvezetője, aki a több milliós önkormányzati adósságot felhalmozó SZIC Kft-nek is ügyvezetője volt.

 

Azaz, Szélesné volt az ügyvezetője annak a SZIC Kft-nek, amely hosszú ideig szerződés és jogcím nélküli használta Noszlopy Gáspár utca 6. szám alatti - önkormányzati tulajdonú - helyiséget, melyben a SZICILIA étteremet üzemeltette és több milliós, behajthatatlan önkormányzati adósságot felhalmozott fel. A helyiséget csak hosszú pereskedés után kapta vissza az önkormányzat.

 

Nem volt nehéz rájönni, hogy Szélesné Juhász Tünde annak a Széles Péternek a felesége, aki korábban közel ötmilliós önkormányzati adósságot halmozott fel. De erről később.

 

Úgy tűnik, hogy a CENTRAL kávézót üzemeltető KAPOS SUN Kft tulajdonosa, a KAPOS-STAR Kft sem különb a „Deákné vásznánál”, mert ellene a NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság Hátralékkezelési Osztálya az elmúlt években több alkalommal is eljárást kezdeményezett és a nyilvános cégadatok szerint a KAPOS-STAR Kft ellen jelenleg is végrehajtási eljárás van folyamatban. Az ugyancsak nyilvános cégadatok szerint a Kft-vel való üzletkötés az átlagosnál nagyobb kockázatot jelent.

 

Az éremnek van harmadik oldala is.

 

Az önkormányzat és Széles Péter, illetve a tulajdonában lévő MIRA 2002 Bt egy újabb bérleti szerződés révén 2010. május 25. napján került – mint az később kiderült konfliktusokkal terhelt – jogviszonyba. Ugyanis a Bt ekkor kötötte meg az új bérleti szerződést a Noszlopy Gáspár utca 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiség használatára, ahol a SZICILIA éttermet üzemeltette.

 

A MIRA 2002 Bt alig egy év alatt 4.647.729.-Ft összegű tartozást halmozott fel. Az önkormányzattal 2011. közepén kötött megállapodás szerint a MIRA 2002 Bt kötelezettséget vállalt arra, hogy az adósságát – hat egyenlő részletekben – az év végéig kiegyenlíti. A Széles Péter vezette MIRA 2008 Bt a tartozását nem fizette meg, ezért az önkormányzat 2012. közepén a bérleti szerződést felbontotta. Az üzlethelyiséget csak egy évvel később, hatósági segítséggel kapta vissza. Az adósságot az önkormányzatnak nem sikerült behajtania.

 

A „SZICILIA étterem” tovább-üzemeltetésére a korábban üzletben alkalmazottként dolgozó öt magánszemély gazdasági társaságot alakított, melyet 2013. 07. 25. napján SZIC Kft néven jegyeztek be (ügyvezető: Gárdos Péterné).

 

Idézet a 2013. augusztus 7.-i rendkívüli közgyűlés határozatából: „Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2013. augusztus 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 173.228.-Ft+ÁFA/hó bérleti díjért a SZIC Kft részére.”

 

Megjegyzem, hogy az üzlethelyiség bérleti díja a rendelet szerint 887.033.-Ft+ÁFA/hó volt.

 

A Közgyűlés a munkahelyek megőrzése érdekében - „támogatva” a SZIC Kft megalakítását – hozzá járult a bérleti szerződés megkötéséhez és a bérleti díjat is szokatlanul alacsony összegben állapította meg. Ez a tulajdonosi kör azonban csak néhány hétig üzemeltette az éttermet, mert az ügyvezető - látva a Széles Péter informális befolyását az üzletmenetre - lemondott, az alkalmazottak pedig „elajándékozták” az üzletrészüket a KAPOS-STAR Kft-nek (amelynek az ügyvezetője Szélesné Juhász Tünde).

 

Így lett a SZIC Kft többségi tulajdonosa a Szélesné által képviselt KAPOS-STAR Kft.

 

Az önkormányzat - Gárdos Péterné kérésére, közös megegyezéssel - 2013. augusztus végén felbontotta a SZIC Kft-vel kötött bérleti szerződést. Ennek ellenére Szélesné megtagadta a helyiség visszaadását.

 

A Szélesné vezette SZIC Kft jogcím nélkül üzemeltette a SZICILIA éttermet. Az önkormányzat csak több mint két évvel később - bírósági végreható révén - tudta birtokba venni az üzlethelyiséget.

 

A bírósági végrehajtó segítséggel „kiebrudalt” SZIC Kft-nek később új ügyvezetője lett (az egyik korábbi dolgozói tulajdonos, Bogdán Krisztina). Nem sokáig, mert néhány hónap múlva az ügyvezetőség és a Kft is egy másik magánszemély, Pammer András, Kaposvár, Szigetvári u. 9. szám alá bejelentett magánszemély birtokába került (aki a bejegyzett címen nem volt elérhető).

 

A több milliós önkormányzati adósságot felhalmozó SZIC Kft 2017. 06. 29. napjával megszűnt. Az adósság végérvényesen behajthatatlanná vált.

 

 

A fentiek alapján azt tanácsolom, hogy mindenki maradjon a tényeknél. Ezt tette Dr. Kaposvölgyi Lívia, a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási iroda vezetője is, amikor azt állította, hogy van (illetve volt) tulajdonosi-, képviseleti kapcsolat a volt SZICILIA étterem és a CENTRAL kávézó üzemeltetői között.Lap tetejére