Rákóczi Stadion rekonstrukció: elvitte a pótmunka-mutyi a biogáz vezetéket. II. rész

2017.07.24. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Mi indokolta a kivitelezés során - a közbeszerzési eljárásban elfogadott - tervtől való durva eltérést, pótmunka értékének példátlan módon történő megállapítását?
Miért nem volt az „Erős Kaposvár”-nak 13 733 175.- forintja a biogáz vezeték kiépítésére? Az önkormányzat ötmilliárdos, „szabadon elköthető” saját bevételeiből miért nem jutott a biogáz vezetékre? Miért maradt el az a beruházás, amely a Rákóczi Stadion központi (VIP) épülete-, és a játéktér fűtéséhez biztosította volna olcsó cukorgyári biogázt?

A naponta húszszor elismételt, 170 milliárdos, történelmi léptékű beruházási program mellett - az állami adósságkonszolidáció után - milyen indokot lehet találni a város működési költségeit-, az energiafüggőségét csökkentő beruházás elhagyására?

A stadion rekonstrukció - város honlapján megtalálható - közbeszerzési dokumentumainak tanulmányozása számos kérdést lehet (kell) feltenni. A kivitelezési tervtől való közel 90 milliós, példátlan nagyságú eltérés, az egyes pótmunka-költségek felszámolása furcsa gondolatokat ébreszthet. Például felkeltheti a korrupció-, költségvetési csalás gyanúját.

 

A válaszok a részletekben vannak elrejtve?

 

A kivitelezés során az önkormányzat, közel nettó 60 milliós értékű pótmunkát rendelt meg (egészen pontosan 56 725 739). A szerződés-módosításban azonban csak 20 900 000 forint értékű pótmunka szerepel.

 

Hogyan jött ki a 20 900 000.- forint?

 

Hát úgy, hogy a Vállalkozó által feltüntetett 47,0 milliós pótmunka összeg nem tartalmazza a tartalék keret - szintén pótmunkára felhasznált - 9,7 milliós összegét.

 

Továbbá, a Vállalkozó a 47,0 milliós pótmunkával szembeállította a 26,1 milliós el nem végzett munkát, mondván, „a pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával összefüggésben elmaradó munkát”.

 

Megjegyzem, hogy az önkormányzat által kötött szerződések esetében példátlan a pótmunka ellenértékének - a fentiekben idézett – meghatározása, pontosabban a pótmunka valós értékének ilyen módos történő „elrejtése”.

 

A legfurcsább az, hogy a közel 60 milliós pótmunka és a 26 milliós elmaradó munka kapcsán a Vállalkozó, összességében közel 90 milliós értékben tért el a kivitelezési tervtől, ennek ellenére sem a Megrendelő önkormányzat, sem a Vállalkozó nem vette fel a hibás tervszolgáltatást.

 

A pótmunkák, az elhagyott munkarészek volumene azokat igazolhatja, akik azt állították, hogy a kivitelezésre szánt összegből nem lehet a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában körülírt műszaki tartalmat megvalósítani.

 

No, de nézzük a részleteket

 

A 2013. decemberi kormánytámogatás a stadion rekonstrukció befejezését 2015. közepére ütemezte. Ennek ellenére 2014-ben kivitelezési munkára az önkormányzat még ajánlati felhívást sem tett közzé, sőt 2015 nyarán NB-s labdarugó csapat híján a beruházás meghiúsulni látszott.

 

Vannak még csodák, mert a 2016. évi költségvetésben – a megye egyben focizó csapat rajongói azt olvashatták, hogy „megkezdődhet a Rákóczi Stadion csökkentett program szerinti megvalósítása”. A beruházás támogatási szerződésében - a korábbi nettó 1,1 milliárd helyett - nettó 560 millió forint szerepelt.

 

A modernebb és környezetbarát stadion-rekonstrukció kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft és az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt konzorcium nyerte nettó 485 476 500 forintos ajánlattal. A befejezési határidő 2017. május 7.

 

A kivitelezési szerződésben – nem meglepő módon - közel 10 millió tartalékkeret is szerepelt. A szerződés ünnepélyes aláírására 2016. szeptember 7. napján került sor.

 

Néhány nappal a munkaterület átadása után, máris szerződés-módosítás történt, tekintettel arra, hogy „az ÉNy-i oszlopokat kismértékben előre kell hozni, mivel a tervezett pozícióban az épülő tető árnyékot vet a pályára. Az oszlopok áthelyezése tervmódosítást tesz szükségessé, amely miatt a tényleges kivitelezés is csak később kezdhető meg.”

 

Az első szerződés-módosítás szerint az új befejezési határidő 2017. május 15.

 

A közbeszerzési eljárást ismerők szerint a nyertes ajánlattevő a határidő módosítással nyert időt arra, hogy pótolja a kivitelezési tervek - a közbeszerzési eljárás során elmulasztott – felülvizsgálatát.

 

A második szerződésmódosítást - amely „legalizálta” a kivitelezési tervtől való drasztikus eltérést - a május 15.-i befejezési határidő előtt négy nappal, azaz május 11. napján írtál alá a szerződő felek. Az újabb befejezési határidő június 15.

 

Már jóval a szerződésmódosítást megelőzően nyilvánvalóvá vált, hogy a város működési költségeit-, a város energiafüggőségét csökkentő környezetbarát beruházás nem valósul meg. Ennek ellenére a város vezetői nem csak elhallgatták az információt a kaposváriak előtt, de félrevezették futballklub vezetőit, a szurkolókat is.

 

A két szerződés-módosítás között szép csendben elköltésre került a pótmunkára szánt, közel 10 milliós tartalékkeret is. A központi (VIP) épület „szívta fel” az összeget. Furcsa módon a közel 10 milliós tartalék keret felhasználására csupán az állami támogatás pénzügyi elszámolásában van közvetett „utalás.

 

A legnagyobb volumenű pótmunka a stadion központi épületét, az úgynevezett VIP épület átalakítása érintette, a maga 23,1 milliós költségével.

 

Példátlan, hogy a főépület átalakítása során ilyen jelentős mértékben el kellett térni - az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata által meghatározott funkciók figyelembe vételével készített - kivitelezési tervektől.

 

Kiderült az is, hogy sem játéktér-világítás tervének készítése, sem pedig a tervnek a rekonstrukció generáltervébe történő „beemelése” során nem történ meg a szükséges közműegyeztetés. Vannak olyan vélemények, mely szerint a közműegyeztetés a Megrendelő önkormányzat feladata lett volna. Az egyeztetés hiánya közel húszmilliós pótmunkát „eredményezett”.

 

A harmadik legnagyobb pótmunka tétel a NY-i lelátó, mit egy 11 milliós költsége volt. Ez azért tűnik jelentősnek, mert az ajánlati dokumentáció, illetve a Vállalkozói Szerződés szerint a NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése is pontosan meghatározott feladat volt.

 

De térjünk vissza a kivitelezési szerződés - példa nélküli - passzusára, mely szerint „a pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával összefüggésben elmaradó munkát”.

 

Az általános gyakorlat szerint a szerződő felek közötti pénzügyi elszámolás során a pótmunkára kifizetett összeget valóban csökkenteni kell az el nem végzett munka költségvetés szerinti összegével. De ettől a „pótmunka ellenértéke” annyi, amennyiben a felek – írásos szerződés-módosításban – megállapodnak. Itt nem ez történt.

 

Vajon kinek az érdekében áll a közel 60 milliós pótmunkát alig 21 milliónak feltüntetni?

 

Ugyan milyen összefüggés lehet például a NY-i, 1326 férőhelyes lelátó lefedés kiegészítése során megrendelt pótmunka és a biogáz vezeték kiépítésének elhagyása között? Továbbá, hogyan függ össze a játéktér-világítás kivitelezése során megrendelt közműkiváltás pótmunka és a biogáz vezeték kiépítésének elhagyása?  Vajon mi lehet az oka annak, hogy VIP épületen végzett pótmunka egy része összefügg a biogáz vezeték elmaradásával, más része, például a tartalék keret terhére megrendelt pótmunka viszont már nem?

 

Milyen érdekek kényszeríthették az „Erős Kaposvár”-t vizionáló Szita Károlyt a város működési költségeit csökkentő, a város energiafüggőségét csökkentő beruházás elhagyására?

 

A fentiekben feltett-, és a hasonló kérdésekre a Műszaki és Pályázati Igazgatóság – a politikusi válaszokra is képes - Igazgatójától kértem választ (amely „lapzártáig” nem érkezett meg, de természetesen a beérkezés után közzé teszem).Lap tetejére