Szita Károly becsapta a kaposváriakat? Meddig „hiszünk egymásban”?

2016.04.15.
Hozzászólás

Az asztrozófiában (csillagbölcseletben) jártas képviselő társam azzal „vádolta” az ellenzéki képviselőket, hogy politikai ügyet csinálnak a gépjármű gumiabroncsot hasznosító üzem létesítéséből. Feltételezem, hogy számára az eget épp uraló csillagok azt üzenték, hogy egy szakmailag vegytiszta üzem létesítésében nem szabad kételkedni, az égiek a beruházást eleve Kaposvárra rendelték. Fel sem merült benne, hogy a világon egyedülálló technológiát alkalmazó, számos környezeti- és egészségügyi kockázatot magában hordozó üzem létesítéséről meg kell kérdezni a kaposváriakat. Mert ez a helyi politika alapvetése. Ezt elmulasztani, politikai hiba!

Szita Károly által hivatkozott MTA kutatócsoport vezetője is kiemelten fontosnak tartotta a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást, mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”. Az ilyen követelményeknek megfelelő tájékoztatást Szita Károly vétkesen elmulasztotta. Sőt, súlyos politikai hibát követett el, azzal, hogy tényként közölte a kaposváriakkal a gépjármű gumiabroncs hasznosító üzem létesítését.

Szita Károly becsapta a kaposváriakat? Meddig „hiszünk egymásban”?

Az országban nincs halandó ember – a csillagbölcseleti tanulmányokat folytató képviselőtársamon kívül – aki kétségbe vonná azt a tény, hogy a gépjármű gumiabroncs hasznosító üzem létesítését éppen Szita Károly titkos „befektető keresése” tette politikai botránykővé.

 

A polgármester – igaz, csak a kormány döntését követően és nyilván nem a kaposváriak pénzügyi ismereteire célozva – megkérdezte a kaposváriakat, hogy egyetértenek-e a 2 milliárdos részvényvásárlással, a KOMÉTA 900 dolgozója a munkahelyének megmentésével? Nem a futball edzőket, hanem kaposváriakat kérdezte meg, a város támogassa-e a Rákóczi futball csapatatát? Arra sem sajnálta a pénzt, hogy közvélemény kutatást tartson az autóbuszok színéről! Nyilván politikai megfontolások által vezérelve tette mindezt.

 

Ki tudja miért, nem tartotta fontosnak megkérdezni a kaposváriakat, egyetértenek-e jelentős környezeti-, egészségügyi kockázatokat jelentő beruházással. Egyszemélyben döntött gépjármű gumiabroncs hasznosító üzem létesítéséről! Talán félt a százhalombattaihoz hasonló lakossági tiltakozástól?  Biztos vagyok benne, a titkolózásának oka előbb, utóbb kiderül.

 

„A DEMOKRÁCIÁBAN A LEGFŐBB TÖRVÉNY A NÉP SZAVA”………. Százhalombattán!

 

„Csányi új céget alapított a MET közelében” címmel a hvg.hu elsőként tudósított arról, hogy hulladék-újrahasznosítással is foglalkozni kezd az OTP Bank vezére. A Homatech Recycling Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t Csányi vagyonkezelő cége, a Bonitás Befektető és Tanácsadó 2002 Zrt. alapította 5 millió forint tőkével. Fióktelepe Százhalombattán van, ugyanazon a címen bejegyezve, mint az állami segédlettel nyélbe ütött kedvezményes gázvásárlásáról ismertté vált MET-csoporthoz tartozó Dunamenti Erőmű Zrt.  

 

Alig egy hónappal később a nol.hu, „Csányi és a MET közös üzletre készülhet” című tudósításában arról olvashattunk, hogy a hulladék feldolgozó üzemet a Dunamenti Erőműtől megvásárolni szándékozott 27 hektáros üzemi területen építenék fel. A hulladék feldolgozó mintaüzemben csaknem ötven új munkahely létesülne, és a javaslat indoklása szerint jelentős exportértékesítés várható.  A szándéknyilatkozatot már alá is írták.

 

A százhalombattai önkormányzat mindenesetre semmit sem tud az ügyről – írta a 2015. november 24.-i számában a Magyar Nemzet. Az ügyből kirekesztett Százhalombatta polgármestere - amint az később kiderült - a napilapból tudta meg a gumifeldolgozó üzem létesítésének a szándékát.

 

Néhány nappal később a kormány a 393/2015. (XII. 11.) számú kormányrendeletével a HOMATECH Recycling Zrt Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő hatósági ügyeket nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította.

 

A százhalombattai polgármesternek fel volt adva a lecke, hisz a befektető egy magánterületen szándékozott felépíteni a gumihulladék-hasznosító üzemét. Az építéshatósági engedélyek kiadása már korábban a járási hivatalokhoz kerültek, tehát az önkormányzatnak semmilyen jogi hatásköre nem volt a projekttel kapcsolatosan. A polgármester azonban nem zavartatta magát: a képviselő testület tagjai-, a befektető képviselői-, a tervezett technológiát ismerő szakértők-, a dunaszerdahelyi gumi-hasznosító üzem környezetmérnöke részvételével szakmai konzultációt szervezett. A vegyipari szakemberekből műszaki tanácsadó testületet hozott létre. Lakossági fórumokon tájékoztatták a százhalombattai embereket.

 

Százhalombatta önkormányzatának képviselő testülete 2015. december 16. napján – a Demokratikus Koalíció Pest megyei 8. vk. által összegyűjtött - négyezer tiltakozó aláírás ismeretében tárgyalta meg HOMATECH Recycling Zrt. által tervezett hulladék-feldolgozó referencia üzemmel kapcsolatos napirendi pontot és meghatározta a gumihasznosító üzem létesítésével kapcsolatos önkormányzati- és befektetői feladatokat. Utóbbinak nyilván nem volt jogi jelentősége.

 

K i v o n a t Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből (315/2015. /XII.16./ számú önkormányzati határozat)

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Javaslat a Százhalombatta Város területén tervezett hulladék-feldolgozó referencia üzemmel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” tárgyú szóbeli előterjesztést, valamint a Szalai Attila, települési képviselő által benyújtott, „Javaslat a Százhalombattára tervezett hulladék-feldolgozó referencia üzemmel kapcsolatban” tárgyú sürgősségi indítványt, és az alábbi döntést hozza:

 

1./ Tudomásul véve a Százhalombatta területére tervezett hulladék-feldolgozó referencia üzem megépítésével kapcsolatos nagymértékű lakossági tiltakozást, és az alábbi elvárásokat, feladatokat fogalmazza meg a HOMATECH Recycling Zrt. felé:

 

 

  • a HOMATECH Recycling Zrt. tervekkel alátámasztva ismertesse szándékait,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. bizonyítsa be, hogyan teljesíti az előírásokat,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. készíttessen környezeti hatásvizsgálatot, a környezeti hatásvizsgálatot a hatóságok önálló államigazgatási eljárás keretében véleményezzék,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. által elkészíttetett környezeti hatásvizsgálatot nemzetközi minősítő szervezet is értékelje,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. által elkészített környezeti hatásvizsgálatot az Önkormányzat által felkért szakértők is véleményezzék, és a lakossággal is ismertessék,
  • a környezeti hatásvizsgálat eredményét a HOMATECH Recycling Zrt. tartsa magára nézve kötelezőnek,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. és Százhalombatta Város Önkormányzata, a Dunamenti Erőmű Zrt. bevonásával kössön településfejlesztési szerződést, amelyben lehetőséget biztosítanak az Önkormányzat érdekeinek további érvényesítésére,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. biztosítson betekintési lehetőséget az Önkormányzat és a Műszaki Tanácsadó Testület tagjai számára az engedélyeztetési és használatba vételi eljárás valamennyi szakaszába,
  • a beruházás megvalósulása esetén a HOMATECH Recycling Zrt. építsen ki olyan monitoring rendszert, amelyen keresztül már a beruházást megelőzően, majd a hulladék-feldolgozó üzemelése során folyamatosan ellenőrizni lehet a környezetvédelmi követelmények betartását,
  • a HOMATECH Recycling Zrt. az üzemre vonatkozó karbantartási szerződés tervezetét, kapacitás-lekötését mutassa be.

 

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület tagjai, valamint a helyi média képviselői számára szervezze meg az üzemlátogatást a dunaszerdahelyi hulladék-feldolgozó üzembe.

 

Határidő: intézkedések megkezdésére: azonnal

Felelős: Polgármester (Jegyző – Titkárság)

 

3./ Javasolja valamennyi települési képviselő számára, hogy akár választókerületében külön, akár más választókerülettel összevontan tartsanak lakossági fórumot, ahol az addig rendelkezésre álló valamennyi információról tájékoztatják a lakosságot.

 

4./ Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által felkért független szakértők véleményét, valamint az esetleges további, környezetvédelmi célokat szolgáló kérésekre vonatkozó lehetőségeket, azok megérkezése után, terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: a szakértői vélemények megérkezését követően azonnal

Felelős: Polgármester (Jegyző – Műszaki Iroda Vezetője,

Szervezési és Önkormányzati Iroda Vezetője)

 

5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a független szakértők véleményének közzététele után készíttessen egy 500 mintából álló, reprezentatív közvélemény-kutatást a városlakók körében.

 

Határidő: intézkedések megkezdésére: a szakértői vélemények lakossággal való megismertetését követően azonnal

Felelős: Polgármester (Jegyző – Műszaki Iroda Vezetője,

Vagyongazdálkodási és Intézményi Iroda Vezetője)

 

6./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: 2015. december 23.

Felelős: Jegyző (Műszaki Iroda Vezetője)

 

 

K.m.f.

Dr. Turbucz Sándor s.k.                                                    Vezér Mihály Ph.D. s.k.

jegyző                                                                                  polgármester

 

 

A közgyűlésen több képviselő elmondta, a lakossági tiltakozásokat jórészt az motiválta, hogy úgy érezték, a kormány megkérdezésük nélkül, a fejük felett döntött, amikor támogatta a hulladékhasznosító üzem Százhalombattára történő megépítését.

 

A későbbi közgyűlési döntés szempontjából két fontos, szakmai dokumentum készült.

 

Csányi Sándor kérésére a MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Kutatócsoportja elkészítette a tervezett technológiára vonatkozó szakvéleményét, illetve a Százhalombattai önkormányzat által felkért Műszaki Tanácsadó Testület ugyancsak véleményt írt referenciaüzem létesítéséről.

 

Százhalombatta képviselő testülete – a szakemberek véleményének-, számos lakossági fórumon tapasztalt tiltakozás ismeretében – a következő, 6/2016. (I. 26.) számú önkormányzati határozatot hozta:

 

Felkéri a HOMATECH Recycling Zrt és az OT Indrustries képviselőit, hogy - tiszteletben tartva Százhalombatta Város lakósságának egyértelműen kinyilvánított akaratát - a Százhalombatta Város területére tervezett hulladék feldolgozó referencia üzem megvalósítására vonatkozó beruházást Százhalombatta Város területén ne valósítsa meg.”

„Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő testület döntését a HOMATECH Recycling Zrt és az OT Indrustries képviselőit értesítse.”

 

A Százhalombatta Város képviselő testületével egyező döntést hozott a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése is, amikor a 13/2016. (01. 29.) PMÖ határozatában a következőket rögzíti:

 

„Magyarország Alaptörvényében foglaltak szellemében, miszerint „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”, Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megye lakósságának érdekeit szem előtt tartva tiltakozását fejezi ki a Százhalombatta belterületén megvalósítandó gumihulladék-feldolgozó üzem építése ellen.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyűlés határozatáról értesítse a Pest megyei Kormánymegbízottat, mint az engedélyeztetésben eljáró hatóság vezetőjét.”

Mindkét képviselő testület tudatában volt abban, hogy a 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Mégis szembe mentek a jog betűjével, ahogy a minapi parlamenti vitában a Fidesz vezérszónokától is elhangzott: „a demokráciában a legfőbb törvény a nép szava.”

 

„CSÁNYI ÚJ ÜZEMÉT SZITA KÁROLY KAPOSVÁRA NYERTE MEG! …. amely nem Százhalombatta

 

Többféle mende-monda terjeng arról, hogyan került „képbe” Kaposvár, mint a gépjármű gumiabroncs hasznosító technológiát alkalmazó üzem megépítésének helyszíne. Biztos vagyok abban, hogy ez is előbb-utóbb kiderül.

 

Az tény, hogy a Homatech Zrt százhalombattai kiebrudalását követő napokban, 2016. 02. 09. napján a Polgármesteri Hivatal honlapján megjelent  a mindösszesen 8 ha 3447 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó felhívás. Aztán megjelent még háromszor, míg 2016. április 1. napján a HOMATECH Recycling Zrt vételi ajánlatot tett az ingatlanra. Egyben - a felhívásban érvényességi feltételként meghatározottaknak megfelelően – közölte, hogy az ingatlanon „egy MOMATECH-WTM rendszer alapú hulladékhasznosító üzem megépítését tervezi.” A tervezett beruházás költsége 54,1 millió euró (megközelítőleg 16 771 milli forint). Az üzemindulás tervezett ideje 2018. február.

 

Hivatali források szerint a befektető április 1. napján beadott vételi ajánlatát több mint két hónapos műszaki-gazdasági egyeztetés előzte meg. Nehezen képzelhető el, hogy egyes képviselők nem tudtak Szita Károly és néhány hivatali dolgozó tárgyalásairól, azonban tény, hogy mindenki „tartotta a száját” a tervezett hulladékhasznosító üzem megépítésével kapcsolatos befektetői szándékról.

 

A kaposváriak csupán a polgármester április 1.-i sajtótájékoztatójáról készített tudósításokból értesültek a közel 17 milliárdos – jelentős környezeti-, egészségügyi kockázatokat okozó – beruházásról. Szita Károly még a befektető ajánlatát értékelő – az önkormányzati bizottságok tanácsnokaiból álló – szakértői bizottság döntését sem várta meg a bejelentéssel.

 

A Demokratikus Koalíció Somogy 1. vk. - a tudósításokat követően - elsőként fogalmazott meg tiltakozó közleményt. A DK elsősorban Szita Károly titkolózó magatartása, egyszemélyi döntése ellen tiltakozott.

 

Az  a véleményünk, hogy környezeti-, és egészségügyi kockázatok megismerését követően a kaposváriaknak, illetve a Kaposvár környékieknek kell eldönteni, a kockázatok vállalhatóak-e.

 

Egyetértünk a MTA Kutatócsoport vezetőjének véleményével, mely szerint kiemelten fontos a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást, mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”.

 

Az ilyen követelményeknek megfelelő tájékoztatást Szita Károly vétkesen elmulasztotta. Sőt, súlyos politikai hibát követett el, azzal, hogy a kaposváriak, a képviselő testület megkérdezése nélkül tényként közölte a gépjármű gumiabroncs hasznosító üzem kaposvári létesítését.

 

Amint az utólag is bizonyossá vált, egy sebtében összehívott rendkívüli közgyűlés nem alkalmas arra, hogy Szita Károly egyoldalú tájékoztatására alapozott, szűk korlátok közé szorított vita során megnyugtató válaszok szülessenek.

 

Közgyűlési előterjesztés mellékletében kizárólag a HOMATECH Zrt álláspontját alátámasztó dokumentumok szerepeltek (közismert, hogy az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Kutatócsoport szakvéleményét Csányi Sándor rendelte meg).

 

Nem volt véletlen, hogy Szita Károly az előterjesztéshez nem csatolta Százhalombatta Önkormányzata által felkért, vegyipari üzemi gyakorlattal rendelkező szakemberekből álló Műszaki Tanácsadó Testület véleményét, amely megerősítette az MTA kutatócsoport által - elméleti síkon - felvetett környezeti-, és egészségügyi veszélyeket, azzal, hogy azok üzemi szinten, a gyakorlatban is megjelennek.

 

A polgármester állításával ellentétben a MTA Kutatócsoportja semmilyen garanciát nem adott a gumiabroncs hasznosító üzem biztonságos működésére. Az MTA kutatócsoportja csupán a tervezett technológiáról mondott véleményt és vázolta környezeti- és egészségügyi kockázatokat is.

 

Ezek közül egyet mindenképpen ki kell emelni, mégpedig a technológia leginkább egészség és környezetkárosításra alkalmas elemét, a képződő szennyvizet. A kutató csoport szakvéleménye szerin „a szennyvíz-kezelés problémáját nagy, ipari szennyvíztisztítóval együttműködésben oldják meg.”

 

Ebben a kérdésben félrevezették a kutatócsoportot (vagy nem volt idejük megfelelő tájékozódásra). Kavízes forrásból tudható, hogy a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító nem alkalmas a mérgező szennyvíz („mutagén vegyületekben, poliaromás-szénhidrogénekben és aromás-amionokban gazdag koksz (korom) és a PAH vegyületekkel és amionokkal szennyezett”) fogadására és kezelésére.

 

Biztosra vehető, hogy a gumiabroncs hasznosító üzem beindulásáig a tervezett, öt milliárdos szennyvíztisztító telep nem készül el és azt sem tudni, hogy ez alkalmas lesz-e a gumihasznosító üzem által kibocsátott mérgező szennyvíz kezelésére.

 

Az előzmények ismeretében nem volt meglepő, hogy a Közgyűlés nem a megszokott, hagyományos mederben folyt. A „hívatlan vendégként” résztvevő kaposváriak nehezen viselték el, hogy a polgármester egyetlen képviselői kérdésre sem válaszolt, vagy éppen mellébeszélt (ami a képviselők számára már megszokott volt).

 

A „ködösítés”, a félrevezetés jellemző példája volt, amikor a Fidesz frakcióvezetője, Mihalecz András arról akarta meggyőzni a képviselőket és a karzaton lévő kaposváriakat, hogy az előterjesztés csupán egy ingatlan értékesítéséről szól, a gumihasznosító üzem létesítéséhez nincs köze az önkormányzatnak.

 

Ezért sem okozott meglepetést azon véleményem, miszerint amit Szita Károly rendezett a közgyűlésen (illetve azt megelőzően), az egy színjáték. Ennek a helye a Csiky Gergely Színházban van, nem pedig a képviselő testületi ülésen. Ebben a színjátékban sem nézőként, sem szereplőként nem kívántam részt venni, ezért eltávoztam, tekintettel arra is, hogy az érdemi vitára a polgármester nem adott lehetőséget.

 

A kaposváriak írásbeli tiltakozása talán meggyőzi a polgármestert abban, hogy pótolja a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást, mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”.

 

Szita Károlynak illik tudnia, azzal, hogy az ingatlant eladja, az önkormányzatnak - és személy szerint neki is - megszűnik minden jogi hatásköre a gumihulladék hasznosító üzem létesítésével kapcsolatosan. Minden ezzel ellentétes állítás, hazugság, a kaposváriak félrevezetése. Ahogy ezt tette sok kaposvárinak megküldött hírlevélben.

 

A polgármester kormány- és az oligarchák feltétel nélküli kiszolgálása helyett, vegyen példát Százhalombatta Város polgármesterétől, Pest Megye Közgyűlésének elnökétől. Az általuk vezetett testületek nem erőből, hanem több hónapos, felelősségteljes, nyílt vita, az emberek meghallgatása után döntöttek: egyhangúan elutasították a gumihasznosító üzem Százhalombattán történő létesítését!Lap tetejére