Kezdőoldal » Hírek » A SZEMEKO Kft BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT, DE A CSONTVÁZAT ITT FELEJTETTE

A SZEMEKO Kft BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT, DE A CSONTVÁZAT ITT FELEJTETTE

2020.09.22. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

A polgármester a holnapi közgyűlésen arra kéri a képviselőket, hogy hatalmazzák fel kivitelezési szerződésének módosításához: „a Dorottya-ház felújítása során az épület korából is adódóan előre nem látható többletfeladatok jelentkeztek”, melyek többletköltsége 304,8 millió forint.

A SZEMEKO Kft BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT, DE A CSONTVÁZAT ITT FELEJTETTE

A valamikori Csokonai Fogadó épületében létesülő belvárosi LÁTOGATÓKÖZPONT kivitelezési szerződésének újabb módosítása azért meglepő, mert legutóbb augusztus 24. napján módosították a szerződést: az indoklás szerint az épület funkcionális koncepcióját az  önkormányzat megváltoztatta, azaz a „Dámák Diadala kiállítás” kialakítása alapvető változást eredményezett a közbeszerzési eljárás során kiadott tervdokumentációhoz képest és közel 162 millióval emelte meg a kivitelezés költségét.

 

Természetesen nem szokatlan, hogy egy XVIII. század végén épült épület felújítása során jelentkeznek előre nem látható - többletköltséget okozó - műszaki feladatok. Ezért is nem volt meglepő az elmúlt év végén történt szerződésmódosítás, amikor egy évvel hosszabbították meg a befejezési határidőt.

 

Legnagyobb meglepetésre azonban a szerződésmódosítás azt rögzítette, hogy

 

„A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.”

 

Az viszont tény, hogy hat év alatt az épület a Főépítész által 632 millióra becsült felújítási költsége az előre nem látható többletfeladatok és a koncepcióváltoztatások miatt közel 2000 millióra emelkedhet.

 

ELŐZMÉNYEK

 

A Közgyűlés 2014. áprilisi ülésén egyhangúan döntött a műemléki érték megőrzéséről, azaz a már több éve használaton kívül lévő, a hajléktalanok által „lakott” volt Csokonai Fogadó épületének megvásárlásáról.

 

A döntést megalapozó hasznosítási, fejlesztési koncepciót az akkori Főépítész, L. Balog Krisztina készítette: az épületben helyet kapna a Tourinform iroda, a Színház jegyirodája, közösségi helyiségek, továbbá 12 apartman, borozó, pálinkaház.

 

A felújítás költségét 632 millióra becsülte.

 

Míg a vásárlást illetően nem volt véleménykülönbség a képviselők között, a javasolt funkciókat többen az aggályosnak találták, annál is inkább, mivel

 

a polgármester – amint azt közölte – vállalkozásba szeretné adni a felújított Dorottya Ház üzemeltetését.

 

Az épület megvásárlásában minden bizonnyal jelentős szerepet játszott az is, hogy a polgármester akkor már ismerhette az Európai Unió 2013-2020 költségvetési ciklusában  megpályázható projekteket.

 

Akár így volt, akár nem, néhány hónappal később ismerté vált a TOP-6.1.4-15 számú, az Európai Unió által támogatott, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés” projekt. Ebbe volt illeszthető  a volt Csokonai Fogadó, azaz a

 

„Dorottya Ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi LÁTOGATÓKÖZPONT kialakítása”.

 

A projekt megvalósítására az önkormányzat nettó 1,2 milliárd forintot támogatást kapott az Európai Uniótól. Az önkormányzat ehhez tette hozzá a visszaigényelhető ÁFA-t, így a megvalósítás költségeként a 2017. évi költségvetésben 1.517.378.000 forint szerepelt (ami bizony messze került az eredetileg becsült 632 milliótól).

 

Az önkormányzatnak a megvalósításra irányuló közbeszerzési ajánlati felhívása 2017. május 22. napján jelent meg, melyben részletesen előírta, hogy az ajánlattevőnek ajánlata mellékleteként milyen (engedélyezési-, és kivitelezési-, műemlék kutatási) terveket kell a belvárosi LÁTOGATÓKÖZPONT kivitelezése érdekében elkészítenie.

 

Az ajánlati felhívásra ketten tettek ajánlatot: az EB Hungary Invest Kft (Budapest) és a Dorottya 2017 Konzorcium (melyet az akkor még ismeretlen „kaposvári” SZEMECO Kft és a közismert kaposvári tervező cég, az ARKER STÚDIÓ Kft alkottak).

 

A közbeszerzési eljárás pikantériájához tartozik, hogy az EB Hungary Invest Kft ajánlatában az ARKER STÚDIÓ Kft-t, ezért

 

a közbeszerzési eljárást az önkormányzat eredménytelennek nyilvánította, ugyanis a közbeszerzésekről szóló törvény kizárja, hogy egy eljárás keretében ugyanaz a cég közös ajánlattevőként is és alvállalkozóként is részt vegyen.

 

Az önkormányzat az újabb közbeszerzési ajánlati felhívást csak egy évvel később, 2018. áprilisban jelentette meg, amelyből kimaradt a tervek készítésére vonatkozó követelmény.

 

A kivitelezéshez szükséges tervek az önkormányzat készíttette el.

 

A műszaki tartalom-, illetve a funkciók felsorolásában azonban nem történt változás az egy évvel korábbi ajánlati felhíváshoz képest (de jelentősen eltértek a Főépítész korábbi javaslatától).

 

Kuriózumként kell megemlíteni, hogy szerepelt benne egy  80 fős befogadó képességű holográfiás színház kialakítását.

 

A nyertes pályázat a SZEMECO Kft vezette konzorcium (Dorottya 2018 Konzorcium) nyújtotta be, 1.148. 073.151,- forint összeggel. A vállalt befejezési határidő 2019. június 30.

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (1)

 

A kivitelezés előre haladtával kiderült, hogy az épület a „vártnál” sokkal rosszabb műszaki állapotban van.

 

Az önkormányzat elfogadta a Konzorcium azon érvelését, hogy a jelentős, előre nem látható műszaki akadályok miatt új engedélyezési-, és kivitelezési terveket kell készíteni, amely új befejezési határidő megállapítását teszi indokolttá.

 

A szerződésmódosításra – több mint nyolc hónapos előkészítés-, és öt hónappal a befejezési határidő lejárta után - 2019. november 29. napján került sor! Az önkormányzat és a konzorcium – a tervezés-, az engedélyezési eljárás-, valamint a kivitelezés időigénye miatt - az új befejezési határidőt egy évvel későbbi időpontban, 2020. június 29. napjában határozták meg.

 

Meglepetésre a szerződésmódosítás azt is rögzíti, hogy

 

„A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.”

 

Meglepő volt a szerződésmódosítás azon megállapítása is, mely szerint a „felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2020. napjáig maradéktalanul köteles teljesíteni”, ugyanis tudni lehetett, hogy a 

 

holografikus színház kialakítására - a magas bekerülési költségek miatt - nem kerül sor.


SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (2)

 

Az önkormányzat – még 2019 tavaszán – kezdeményezte az épületbe tervezett kiállítótér átalakítását és elkészíttette az erre vonatkozó kiviteli terveket.

 

Az önkormányzat a „Dámák Diadala kiállítás” installációjához kapcsolódó munkák kiviteli tervei és költségvetése alapján ajánlatot kért a Dorottya 2018 Konzorciumtól.

 

A 161.534.185 forint összegű ajánlatot az önkormányzat elfogadta, tekintettel arra is, hogy „tervek jelentős és alapvető változást eredményeztek a közbeszerzési eljárás során kiadott tervdokumentációhoz képest”.

 

A 2020. augusztus 24. napján módosított szerződésben elrendelt pótmunkák a belvárosi LÁTOGATÓKÖZPONT befejezési határidejét 2021. január 5.-re módosították.

 

A közgyűlési jóváhagyást követő szerződésmódosításból azt is megtudhatjuk, hogy melyek azok az, „előre nem látott többletfeladatok”, amelyek a korábbiakkal együtt összesen 

 

közel 52 százalékkal emelték meg a szerződéses összeget.Lap tetejére
Hozzászólások
Név:
Hozzászólás:
Ellenőrző kód: