Kezdőoldal » Hírek » SZUPER ÉVÜNK LESZ? - II. rész

SZUPER ÉVÜNK LESZ? - II. rész

2020.02.18. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Komoly színészi képességeket csillogtatott a polgármester a 2020. évi költségvetést elfogadó január végi közgyűlésen. Még az ellenzéki képviselőkkel is el tudta hitetni, hogy a költségvetési rendelet szöveges indoklásában szereplő beruházások pénzügyi fedezete szerepel a pénzügyi táblázatokban. Pedig a döntő többség nem szerepel.

El tudta azt is hitetni, hogy önkormányzati beruházásként valósul meg, például a 2x50 MW-os naperőmű, a kórház szülészeti épületének rekonstrukciója, a közösségi közlekedési központ és létesítményei, a biomassza fűtőmű, csak hogy néhányat említsek.

A képviselő kérdésekre adott válaszoknál a polgármestert már cserben hagyta színészi képessége, mert – tételezzük fel a tájékozatlanságot - esetenként csak zavaros mellébeszélésre, illetve - polgármesteri szóhasználattal - „hadoválásra” futotta.

SZUPER ÉVÜNK LESZ? -  II. rész

Vegyük hát sorba azokat a legfontosabb beruházásokat, amelyek kivitelezése ebben az évben biztosan, de legalább is nagy valószínűséggel megkezdődik.

 

Bárczi Gusztáv Iskola komplex energetikai korszerűsítése

 

Bár a 2020. évi költségvetés pénzügyi táblázataiban ez a beruházás pénzügyi fedezete sem szerepel, mégis biztosra vehető, hogy Kaposvár egyik jelentős – fogyatékos gyerekekkel foglakozó – közoktatási intézményének korszerűsítése megvalósul. Teljes névén Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény).

 

A Európai Unió által támogatott beruházás kivitelezője a kaposvári INVESTMENT Kft. A vállalási összeg, mint egy 374 millió forint. A befejezési határidő: a kivitelezői szerződés aláírásától számított 10 hónap, azaz várhatóan 2020. december közepe (a szerződéskötésre a következő napokban kerül sor).

 

Az öröm, hogy megkezdődik a kivitelezés nem teheti semmissé a rasszizmus látszatát keltő „ügyintézést”, amelynek eredményeként a Bárczi Iskola energetikai korszerűsítése három éves csúszással, 47,3 millió többletköltséggel, „egyszerűsített” műszaki tartalommal valósul meg.

 

Munkásszállás – vagy flancosan - munkáshotel építése.

 

Kaposvár XXI. századi újra iparosításának egyik fontos létesítménye a 100 fős munkáshotel részben pályázati pénzből, részben saját erőből épül meg: a 275 milliós költség – amelyből 200 millió az állami támogatás. Bár a polgármester szerint a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a 2020. évi költségvetés pénzügyi táblázataiban nem látható. A munkáshotel a Virág utcai volt középiskolai kollégium épületében kerül kialakításra.

 

A 2020-as költségvetésben a polgármester a következőket írja: „A munkahelyek számának emelkedésével számolni kell a régióból és azon túlról érkező munkavállalókkal is, amely a szálláshely kapacitás bővítését teszi szükségessé. Megkerestük Kaposvár nagyfoglalkoztató vállalkozásait és egyértelmű igény mutatkozott munkásszállás nyújtotta szolgáltatásokra, ezért is döntöttünk, hogy közel 100 ember elhelyezését biztosító munkásszállót alakítunk ki, amelyre a forrás rendelkezésre áll és a felújítási munkálatok ez év folyamán megvalósulnak.”

 

Meg kell jegyeznem, hogy az alig két évvel ezelőtti felmérés alapján a polgármester elfogadta azt a hivatali álláspontot, mely szerint „a kaposvári munkaerőpiac, a szálláshelykínálat, a munkáltatói visszajelzések, valamint a pályázati feltételrendszer figyelembe vételével nem látunk valós, hosszútávú igényt egy munkásszállás létrehozására”.

 

„Deseda Kemping” építése

 

Az eredetileg gyerektábornak szánt valamikori kemping területén a négy csillagos „Deseda Kemping” megépítésével újabb idegenforgalmi beruházás valósul meg. Az üzemeltetővel kötött megállapodás szerint az éves üzemeltetési idő 30 százalékát gyermeküdültetésre kell fordítani.

 

Amennyiben a Modern Városok Programja által támogatott beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás sikeres lesz, úgy várhatóan a késő tavasszal megkezdődhet a kivitelezés is: a 13 hónapig tartó kivitelezés során az un. szállás épületben 96 fő elhelyezésére szolgáló, apartmanjellegű szobák kerülnek kialakításra, illetve 57 darab, 8x4 méteres alapterületű mobilház kerül elhelyezésre. 23 darab, 5x8 méteres parcella a sátras-, és 77 darab, 8,5x12 méteres parcella a lakókocsis turisták számára lesz kialakítva.

A 2,6 milliárdból megépülő kemping üzemeltetőjéről - aki részt vett a tervezésben is - a képviselő testület már egy évvel ezelőtt döntött: a Mészáros Lőrincz érdekeltségébe tartozó Balatontourist Camping Kft veheti bérbe a Deseda kempinget. Ezért nem okozna meglepetést, ha az üzemeltető érdekeltségébe tartozó cég „kapná meg” a kivitelezés lehetőségét.

 

NOSTRA helyének és környezetének rendezése, rehabilitációja.

 

A valamikori NOSTRA épület és környékének rendbetétele, a megfelelő funkció kialakítása a kaposváriak közel két évtizedes álma.

 

A néhány évvel ezelőttivárospolitikai programjában is a polgármester 2006-ban tett ígérete olvasható:

 

a volt gabonatárolóból, a Nosztrából ifjúsági és szórakoztató-központot építünk.

 

Az Európai Unió által támogatott beruházás műszaki tartalma az elmúlt években nagy változáson ment keresztül. A grandiózus, 1,3 milliárdos ifjúsági és szórakoztató-központ helyett

 

az egykori várat bemutató történelmi tanösvényt, tematikus játszóteret, szabadtéri rendezvényteret, valamint járdákat, sétautakat alakítanak ki.

 

Az első közbeszerzési eljárás azért volt eredménytelen, mert a benyújtott ajánlatok mindegyike magasabb volt, mint a rendelkezésre álló, mint egy 440 millió forint. A második eljárás is eredménytelen volt, mert csak egy vállalkozás tett ajánlatot.

 

Az újabb, immár a harmadik ajánlatkérési felhívás megjelentetésének időpontja még nem ismert. Valószínű, hogy ebben az évben csak a kivitelezés megkezdésére lesz lehetőség.

 

Kaposvár kerékpárhálózatának fejlesztése és a közbringa rendszer kialakítása

 

Az Európai Unió által 685 millióval támogatott beruházás 13 kilométer kerékpárút megépítését tartalmazza: egy része engedélyköteles építés, más része viszont a már ismert felfestéses technológiával „épül”. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. közepén indult, azonban eredménytelen lett, mert csak egy ajánlat érkezett.

 

A megismételt ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. Sikeres eljárás esetén a nyár elején megindulhat a kivitelezés.

 

A projekt tartalmazza a közbringa rendszer műszaki-technikai feltételeinek kiépítését (szervízpontok, kerékpártartók, stb), azonban a 170 elektromos kerékpár beszerzésére külön közbeszerzési eljárás keretében történik.

 

A projekt nem tartalmazza a Kaposvár – Kaposfüred közötti kerékpárút megépítését:

 

a beruházás keretében külön nyomvonalú kerékpárút csak a Raktár utcai körforgalomig épül meg.

 

A január végi közgyűlésen – képviselői kérdésre – a polgármester az válaszolta, hogy a Kaposvár – Kaposfüred kerékpárút megépítésére csak a biofűtőművet a meglévő távhőhálózattal összekötő távhővezeték megépítése után kerülhet sor (amennyiben ennek pénzügyi fedezetét is sikerül biztosítani).

 

Civilek Háza építése

 

Amint az közismert – a város civil szervezetei-, a pártok által használt, - a Szent Imre utcában lévő, un. „Pártok Háza” épületet az önkormányzat átadta az ország déli határát a migránsok ellen védelmező készenléti rendőrségnek. Az önkormányzat csak néhány szervezetnek adott helyiséget.

 

A civilek új otthona a kórház déli tömbjében, a Bajcsy Zsilinszky utcai fronton lévő, a kórház valamikori fertőző részlegének épülete lesz, amely teljes felújításra kerül.

 

Részben a Modern Városok Programja-, részben az Európai Unió által támogatott beruházás pénzügyi fedezete még bizonytalan, ezért a kivitelező kiválasztására csak feltételes közbeszerzési eljárás indult.

 

Optimális esetben a nyár közepén megkezdhető, az épület felújítása egy évig tart.

 

Szentjakabi Bencés Apátság rekonstrukciója.

 

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2018. közepén indította el, amelyet szeptemberben - tekintettel arra, hogy csak egy ajánlat érkezett – a polgármester eredménytelennek nyilvánította.

 

Azóta az Európai Unió támogatásával megvalósuló – 1 milliárdos költségkeretű - a projekt az elmúlt másfél óta „nem mozdult”. Nyilvánvaló, hogy 2015-ben megállapított költségből az eredeti műszaki tartalmat nem lehet 2020-ban megvalósítani, ezért vagy a műszaki tartalmat kell csökkenteni, vagy a többleltköltség fedezetét kell megteremteni.

 

Még a műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztés ez évi megkezdése is bizonytalan.

 

Új bölcsőde építése – meglévő bölcsőde bővítése

 

Bár a kaposvári népesedési-, a bölcsődei férőhely kihasználásra vonatkozó adatok belátható időn belül nem indokolják a férőhely bővítést, Szita Károly - a Kormány családpolitikájának és a „folyamatosan fennálló és növekvő igényeknek” megfelelve - 2018 elején meghirdette bölcsődei férőhely bővítés programját:

 

„a férőhelyeket is bővítjük az év végén, erre 60 milliót költ a város”.

 

A két évvel ezelőtti nekibuzdulás ellenére ebben az évben – az Európai Unió támogatásával - 12 fős bővítésre kerül sor a Tulipános (Petőfi) bölcsődében. A kiviteli terv van, „csak” pénzügyi fedezet biztosításról kell az illetékes minisztériumnak dönteni, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítható legyen.

 

Az új, 30 férőhelyes bölcsőde építésére - az Európai Unió támogatásával - az Irányi Dániel utcai tömbbelsőben, a valamikori óvoda helyén kerül sor.

 

Az önkormányzat a pályázatot az elmúlt év végén nyújtotta be, ezért jó esetben is csak az év második felében kerülhet sor a bölcsőde-építés megkezdésére.

 

120 szobás, 4 csillagos superior szálloda épül az Élmény- és Gyógyfürdő mellett.

 

Közel két évtizede van napirenden az uszoda melletti szálloda építése. Az élményfürdő-, és a versenyuszoda megépítésével létkérdéssé vált a szálloda megépítése.

 

A építési engedélyezési terv és tenderterv elkészítésére, tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert a legjobb, 125 540 000,-Ft összegű ajánlat magasabb volt, mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet.

 

A megismételt közbeszerzési felhívás szerint az ajánlattételi határidő 2020. március 17.

 

A tervek ebben az évben elkészülhetnek, így csak befektetőt kell találni a szálloda megépítésére és az üzemeltetésre. Persze előfordulhat, hogy a három évvel ezelőtt készített tanulmány szerint a 4,5-5 milliárdba kerülő szálloda megvalósítására megjelenik egy - a polgármester által korábbi években „vízionált” – pályázat.

 

Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy - mások példáját követve - az utánpótlás számára TAO-ból építünk szállodát és majd a felnőtt versenysportolók-, welness-vendégek használják.

 

Faapríték tüzelésű biofűtőmű építése

 

A jelenlegi kaposvári távfűtési díjak hosszú távú fenntartásának, a gazdaságos távhőtermelésnek, a CO2 kibocsátás csökkentésének, a törvényben előírt energiahatékonysági követelményeknek való megfelelésnek alapvető feltétele a

 

15 MW teljesítményű faapríték tüzelésű biofűtőmű megépítése.

 

A beruházás tervezett költsége 1,6 milliárd forint (amely tartalmazza a meglévő távfűtő hálózathoz való csatlakozó vezeték megépítésének költségét is). Az Európai Unió támogatását 878 millió forint önerő egészíti ki. A Vagyonkezelő Zrt az önerőt saját forrásból és hitelből biztosítja. A beruházás az önkormányzat költségvetését nem érinti.

 

A fűtőmű építésének eredeti befejezési határideje 2019. október (volt).

 

A fűtőmű építés megkezdésének időpontja ma nehezen megjósolható, ugyanis nyilvánvaló, hogy a

 

2017-ben megállapított 1,6 milliárdból a beruházás nem valósítható meg. Szakemberek szerint ennek duplájába kerülhet.

 

Levéltár rekonstrukciója.

 

A Megyeháza udvarát („Kaposvári Vigaszságok” tere) déli oldaláról lezáró levéltári épület rekonstrukciója után „tiszta kulturális, múzeumi célú” funkciót kap.

 

A projekt a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat között 2017-ben létrejött együttműködési megállapodás szerint közös finanszírozásában valósul meg, 1,4 milliárd összegből.

 

Az épület energetikai korszerűsítése – az Európai Unió támogatásával - a Somogy Megyei Önkormányzat beruházásában valósul meg. A megye Integrált Területi Programjának (ITP) a projekt 1 milliárd összeggel szerepel.

 

A Kaposvár MJV Önkormányzata - a Modern Városok Programja keretében kapott - 400 millió forintból finanszírozza az épület nem energetikai célú korszerűsítési-, és az új funkció kialakítását szolgáló beruházásokat, ezekhez kapcsolódóan hatósági díjakat, szakértői szoláltatásokat, költözést, közmű díjakat, stb.

 

Nyilvánvaló, hogy a 2015-ben megállapított 1,4 milliárdból a beruházás nem valósítható meg. A kivitelezés megkezdéséről nincs információ.

 

Háttárinformáció azok számára, akik idáig elolvasták

 

Az Európai Unió által támogatott beruházások pénzügyi fedezete már 2016 decemberében az önkormányzat bankszámláján volt, míg a Kormány által - a Modern Városok Programja keretében - támogatott beruházások pénzügyi fedezete a támogatási szerződésekben rögzített ütemnek megfelelően átutalásra kerültek, függetlenül attól, hogy a beruházás megvalósítása (kivitelezése) nem kezdődött meg.

 

A beruházásokat a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa megfelelően előkészítette, azonban az ajánlati felhívások nem kellő kidolgozottsága-, az egyes minisztériumok lassúsága miatt a létesítmények többségének kivitelezését nem lehetett a tervezett-, illetve támogatási szerződésekben rögzített időben megkezdeni.

 

A több éves csúszások miatt a bankban „parkoltatott” pénzből az önkormányzatnak 2017-ben 101 millió, 2018-ban 304 millió, 2019-ben 131 millió kamatbevétele volt.

 

Az is tény, hogy sem az építőanyagipar, sem a kivitelező építőipari nem tudta kielégíteni az önkormányzati keresletet, ezért: volt olyan év, amikor a pénzmaradvány elérte a 25 milliárdot.

 

A beruházások megvalósítására szánt költségeket még 2014-2015-ben állapították meg, miközben a beruházások egy része csak évekkel később valósult/valósul meg. Ugyanakkor köztudott, hogy a költségek (építőanyagok ára, bérköltség, stb) 30-50 százalékkal emelkedtek.

 

A költségek emelkedése miatt a beruházások egy része vagy többlet-költséggel, vagy kisebb műszaki tartalommal, illetve gyengébb műszaki színvonalon valósultak/valósulnak meg. Mindegyikre lehet példákat mondani.

 

Következik, a „SZUPER ÉVÜNK LESZ?” III. rész.Lap tetejére
Hozzászólások
Név:
Hozzászólás:
Ellenőrző kód: