Kezdőoldal » Hírek » MIRŐL „DÖNT” A CSÜTÖRTÖKI KÖZGYŰLÉS?

MIRŐL „DÖNT” A CSÜTÖRTÖKI KÖZGYŰLÉS?

2017.12.04. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

Az év utolsó - munkaterv szerinti - közgyűlésére kerül sor. A polgármesterünk munkastílusát ismerve, biztos, hogy lesz még rendkívüli közgyűlés az év hátralévő heteiben, számuk lassan meghaladja a „rendes” közgyűlésekét.
A polgármester századszor is elismétli, mi minden történt, történik annak érdekében, hogy – az évek óta csökkenő lakónépességű Kaposváron jobban éljenek az emberek. Sokadszor hivatkozni fog arra, hogy a városban soha nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, miközben a NFSZ adatai szerint az elmúlt egy évben Kaposváron közel háromszáz fővel nőtt a munkanélküliek száma. Ennyivel kevesebb a közmunkás dolgozik a városban.
Szita Károly beszámol majd arról is, hogyan teljesülnek a Német István Program beruházásai, noha a város költségvetéséről szóló polgármesteri előterjesztés sem említi városunk legnagyobb polgármesterének nevét. Miért is tenné, hisz a közgyűlés soha nem alkotott ilyen nevű programot, a program csak Szita Károly kommunikációjában szerepel.
A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló visszafogott értékelése is azt igazolja, hogy a Modern Városok Programja kaposvári beruházásai és az unió által finanszírozott Területi Operatív Program beruházásai az Orbán Viktor által ígért 2018 tavaszára nem fejeződnek be.
A megvalósítás során végkép „cselédsorba” kerültek a kaposvári építési vállalkozók.

MIRŐL „DÖNT” A CSÜTÖRTÖKI KÖZGYŰLÉS?

Néhány fontosabbnak tartott napirendi pontra hívnám fel a figyelmét azon keveseknek, akik a Közgyűlés munkáját a csütörtök délelőtti közvetítést nézve „egyenesben” kísérik figyelemmel és azokét is, akik csak a vasárnap délelőtti ismétlés tudják megnézni.

 

Ebben az évben két díszpolgára lesz Kaposvárnak. A hatályos rendelet évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozására ad lehetőséget. A polgármester szerint igény merül fel, hogy az önkormányzat legnagyobb elismerésében ugyanabban az évben ne csupán egy, hanem két személyt részesítsen a Közgyűlés.

 

Mivel a „Kaposvár Városért” kitüntető cím és a „Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetés elnevezésében, hangzásában összetéveszthető, ezért a polgármester javasolja, hogy a Közgyűlés előbbit nevezze át patinásabb hangzású, latin eredetű „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető címnek, míg az utóbbit egyszerűen „Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetésnek.

 

A Közgyűlés megtárgyalja a város 2017. évi költségvetésének teljesítését és módosítja, az élethez igazítja a célokat, tekintettel arra, hogy a reálfolyamatok jelentősen eltérnek az íróasztal mögött kitalált – piaci ismereteket nélkülöző - tervszámoktól.

 

A módosítások érintik a költségvetés legtöbb területét, melynek ismertetése oldalakat töltene meg, ezét ettől eltekintek. A beruházások közül is csak néhányat emelnék ki.

 

Emberemlékezet óta nem volt olyan mértékű elmaradás a beruházások teljesítésben, mint 2017-ben: a Modern Városok Programjának kaposvári beruházásai közül határidőre – azaz Orbán Viktor által ígért 2018 tavaszára - csak a Német István fasorral és a Bajcsy Zsilinszky utcával fémjelzett út-, és járdaépítési program valósul meg, igaz a Szita Károly által közölt 2,5 milliárdos ráfordítást meg sem közelíti.

 

Nem épül meg az ígért 60 darab szakemberlakás, az arra szánt pénzt a Kormány átcsoportosította munkásszállás építésére. Ezzel csak az a probléma, hogy a minisztériumi asztal mögött kigondolt pályázati feltételek többsége a munkáltatók számára vállalhatatlan, tehát egyelőre munkásszállás sem épül.

 

A Csokonai fogadó felújítására kiírt közbeszerzési eljárást - a városháza által legtöbbet foglalkoztatott kaposvári tervező, az ARKER STUDIÓ Kft miatt - eredménytelennek kellett nyilvánítani, így a kivitelezés fél-, egy évet is csúszhat.

 

A város történetének legnagyobb közlekedésfejlesztési beruházása, a közösségi közlekedési központ (az intermodáslis csomópont) kivitelezése legfeljebb következő év végén kezdődhet meg. Vigasztaló, hogy az autóbusz telephely kivitelezése megkezdődött.

 

Nincs érdemi hír a volt Levéltár kulturális célú újrahasznosításáról.

 

A három giga beruházás (versenyuszoda, a sportcsarnok, a színház) kivitelezésének ütemét, a befejezésének határidejét ma még nehéz megítélni. Csupán az biztos, hogy Szita Károlynak 2018. október 23.-án nem lesz módja a színházban díszelőadást nézni.

 

Az uniós támogatással megvalósuló, úgynevezett Területi Operatív Program beruházások teljesítése tragikus képet mutat. A tíz önkormányzati intézmény energetikai korszerűsítését célzó beruházásból egy sem kezdődött meg. A közbeszerzési eljárások vagy visszavonásra kerültek vagy az ajánlatok volta érvénytelenek.

 

Ugyancsak nem kezdődött meg a tizenkilenc önkormányzati épület napelemes rendszerének kivitelezése, mert ajánlati felhívás visszavonásra került.

 

Az év tavaszán négy ipartelepi „felújítás” kezdődött meg, ebből három ez évi befejezéssel. Mind az Izzó utcai, mind pedig a Raktár utcai ipari park „gazdaságélénkítő infrastrukturális fejlesztése” befejezési határideje október 31. volt. A napokban kerül mindkettő átadásra, így a kötbér „órának” – elvileg - 30 napja ketyegnie kellene. Mint tudjuk, polgármesterünknek jó szíve van, főleg, ha Fidesz közeli cégekről van szó, így tehát biztos, hogy a SZEMECO –GEOHIDROTERV duó nem fogja a több tízmilliós kötbért megfizetni. A harmadik iparterület a Jutai út és környéke, melynek befejezési határideje jövő év április.

 

A volt SÁÉV telep két évtizede húzódó út-, és közműhálózatának felújítása, mai nevén az ipartelep „gazdaságélénkítő infrastrukturális fejlesztése” szintén tavasszal kezdődött. Ennek befejezési határideje 2017. november 30. volt. A legnagyobb iparterületi beruházáson az elmúlt hónapokban a kivitelező alig végzett látható munkát. Nincs kétségem, hogy a polgármester meg fogja találni módját, hogy a legnagyobb iparterületi beruházás befejezési határideje – a kötbér fizetés elkerülése érdekében - legalább fél évvel meghosszabbítható legyen.

Néhány intézményi felújítást (pl. orvosi rendelők, óvodák) sikerült befejezni, többségük átadása azonban jelentős határidő-csúszással valósult meg.

 

Megemlítem még, hogy a polgármester által meghirdetett lakás-felújítási program sem kezdődött meg, azaz a programba bevont önkormányzati lakások közül egyetlen lakás  összkomfortosítására nem történt meg .

 

Az elmúlt három évben nem hallottunk Szita Károly „HISZÜNK EGYMÁSBAN” nevet viselő várospolitikai célokat megfogalmazó választási programjának megvalósításáról. A polgármester újabb erőforrást vet be a program megvalósítása érdekében, azaz, hogy a kaposváriak jobban éljenek: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft alapít.

A Kft elsődleges feladata befektetési igények felmérése, a befektetés ösztönzési stratégia kialakítása és végrehajtása, a munkaerő-piaci egyensúly megteremtése, befektetés ösztönző források felkutatása.

 

A Kft 2018. évi működéséhez 50 millió forint közpénzt biztosít a Közgyűlés, de az ezt követő évek működésének költségeit is a kaposvári adófizetők fizetik. A leendő ügyvezetőnek jelentős szerepe volt a 9 milliárdos közösségi közlekedés korszerűsítése (40 gázüzemű autóbusz beszerzése, a szerviz-, és telephely kialakítása) és a 17,7 milliárdos intermodális csomópont megépítése pénzügyi fedezetének megszerzésében.

 

Eredményes lobbi tevékenységét segíthette, hogy tagja volt Orbán Viktor közvetlen tanácsadói körének is. Ez még a jövőben is „sokat hozhat a konyhára”.

 

A két évtizednyi kudarc után komoly esély van arra, hogy megépül a szálloda a Virágfürdő mellett. Az önálló helyrajzi számú ingatlanon épülő szálloda helyigénye 0,5 ha. Az ingatlant egy vállalkozó veszi meg, melyen a szálloda beruházást részben pályázati forrásból, illetve saját tőkéből valósítja meg.

 

Nem lenne országos példa nélküli, ha a szálloda beruházás az utánpótlást szolgáló sportszálló néven – hivatkozva az épülő versenyuszodára – közpénzből, azaz TAO pénzből valósulna meg, majd üzleti alapon négycsillagos szállodaként működne.

 

A „BESZERZÉSI SZABÁLYZAT” módosítása során - többek között – másfél évtized után törlésre kerül a kaposvári székhelyű vállalkozók 10 százalék versenyelőnyét biztosító rendelkezés (nem mintha eddig előnyt élveztek volna).

 

A Közgyűlés a parlament által az elmúlt évben hozott - politikai indíttatású - törvényben foglalt „kötelezettségnek” tesz eleget, amikor dönt Kaposvár településképi arculati kézikönyvének és a településkép védelmét biztosító önkormányzati rendelet elfogadásáról.

 

A kézikönyv ismerteti - a jelenleg is hatályos önkormányzati rendeletekben már megismert - a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában szabályozza a településképhez illeszkedő építészeti elemeket és drasztikusan, mint egy 80 százalékkal csökkenti a magántulajdonban lévő reklámfelületeket.

 

Kísérje figyelemmel a képviselők munkáját!Lap tetejére
Hozzászólások
Név:
Hozzászólás:
Ellenőrző kód: