Kezdőoldal » Hírek » TUDTA?

TUDTA?

2017.01.23. | Hozzászólások [0]
Hozzászólás

A nagy ellátó rendszerek (szociális ellátás, közoktatás) reformja 2012. és 2015. között fokozatosan megtörtént, az állam ezeknek a kötelező feladatoknak a többségét átvállalta az önkormányzatoktól. Jellemző, hogy míg korábban a kaposvári önkormányzat saját hatáskörében a szociálpolitikai feladatokra közel egy milliárdot költött, ma már a ráfordítások alig haladják meg a 150 milliót. A kaposvári közoktatás teljes egészében a KLIK irányítása alá került.

TUDTA?

A 2014 nyaráig a várost - a polgármester mellett - egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármester irányította.

A 2014. évi önkormányzati választásokat követően a Közgyűlés egy főállású és két társadalmi megbízatású alpolgármestert választott.

 

ha valaki nem ismerné őket: balról jobbra Borhi Zsombor, Oláh Lajosné, Dér TamásA műszaki feladatok megfelelő irányítása érdekében – 100 év után ismét – városi főmérnök kinevezésére is sor került.

 

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a következők szerint rögzíti az alpolgármesterek tevékenységi körét, közkeletű nyelven a munkaköri leírását:

 

48. §

 

(1) Az alpolgármester hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

 

(2) Az alpolgármester önállóan dönt a polgármester által meghatározott feladatainak ellátása során.

Magyarul, az alpolgármester azokat a feladatokat látja el, amelyekkel a polgármester megbízza!

 

A 2014. évi önkormányzati választásokat követő első közgyűlés feladata volt a tisztségviselők díjazásának megállapítása. A közgyűlés a főállású alpolgármester illetményét (magyarul fizetését) 673 545.-forintban, a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 336 545.- forintban állapította meg. Az alpolgármestereket az illetményük-, illetve a tiszteletdíjuk 15 százalékának megfelelő költségtérítés is megilleti.

 

A 2017. év a béremelések éve: a Kormány 15 százalékkal emelte a minimálbért, 25 százalékkal a garantált bérminimumot. Utólag bevallott szándéka szerint a minimálbérek emelése a felettük lévő bérek emelésére kényszeríti a munkáltatókat. A Kormány a nyugdíjasokról sem feledkezett el, 1,6 százalékkal emelte a nyugdíjakat is.

 

A Kormány, illetve az Országgyűlés „rendezte” a polgármesterek illetményét is (megjegyzem közel egy évtizede nem kaptak „béremelést”). Ez bizonyos automatizmust jelent a főállású alpolgármesterre nézve, ugyanis a törvényi rendelkezés értelmében a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő testület állapítja meg, továbbá a továbbra is megilleti az illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítés. Természetesen emelkedik a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítésének összege is.

 

A polgármester - nem önálló napirendi pont határozati javaslataként, hanem a költségvetési rendeletbe „bujtatva” - a következő határozati javaslatot terjeszti a január 26.-i Közgyűlés elé:


25. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a polgármester (államtitkár 997.170 Ft-os illetményével azonos összegű) illetményének 90%-ában, bruttó 897.453 Ft/hó, költségtérítését 134.618 Ft/hó összegben, a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 448.727 Ft/hó, költségtérítésüket 67.309 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Felelős:                                Szita Károly polgármester

Közreműködik:                      dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő:                              azonnal

 

Az emelés több mint 33 százalék!

 

ERŐS VÁROS KAPOSVÁR!

 

A közgyűlési előterjesztés szerint a megemelkedett polgármesteri, alpolgármesteri illetmények többletköltségeit az egyes települések adóerőképességének figyelembe vételével központi forrásból kerül finanszírozásra.

 

Ez azt jelenti, hogy miután Kaposváron az egy főre jutó adóerőképesség nem éri el a Kormány által meghatározott 32 ezer forint nagyságot, ezért Kormány szerint Kaposvár nem tartozik az erős városok közé.

 

MOST MÁR TUDJA!Lap tetejére