Kezdőoldal » Hírek » Cáfol a Címzetes Főjegyző! Szita Károly átvágta a kaposváriakat?

Cáfol a Címzetes Főjegyző! Szita Károly átvágta a kaposváriakat?

2015.09.14.
Hozzászólás

Amint azt már néhány napja a weboldalamon olvashatják, a szeptember 10.-i közgyűlésre interpellációt nyújtottam be. Azt kérdeztem a Címzetes Főjegyzőtől mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót? Az interpelláció benyújtásának oka az volt, hogy a Polgármesteri Hivatal továbbra sem teljesíti Szita Károly ígéretét.

Megkérdeztem, miért nem kapnak a kaposváriak tájékoztatást arról, hogy a város mire fordítja az építményadót, a telekadót, a kommunálisadót, az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót? Például kaposváriak adója milyen összeget képvisel a KOMÉTA 99 Zrt-be történt, kétmilliárdos önkormányzati befektetésből? Megtudhatják-e a kaposváriak, hogy a helyi adóból mennyit költ a város a szociálisan rászorultak megsegítésére, a közmunkások bérére, Kapos Holdig tagvállalatainak működtetésére, a tőkehelyzetük rendezésére, a kiemelt sportegyesületek támogatására?

Közel két évtizeddel ezelőtt, az 1998. évi önkormányzati választási programjában Szita Károly azt írta, „mindenkinek joga van tudni, hogy az általa befizetett helyi adót a város mire fordítja”. A képviselő testület határozattal erősítette meg a választási ígéretet. A kaposváriak azonban hiába várták a tájékoztatást, ugyan mire fordította, fordítja a város az általuk befizetett helyi adót.

 

Szita Károly a 2014. évi önkormányzati választások utáni első, november 13.-i közgyűlésen megismételte korábbi ígéretét.

 

A 2015. évi helyi adók felülvizsgálatáról szóló napirendi pont kapcsán Szita Károly közölte, a Hivatal jövő év elején minden lakoshoz eljuttat egy levelet, melyben megköszöni a befizetet kommunális adót és tájékoztatni fogja a kaposváriakat, mire fordította ezt az összeget a város.” A polgármester a közgyűlésen - a napirendi pont kapcsán - a helyi adókról beszélt, így a szövegkörnyezetből adódóan szótévesztésnek tekinthető a „kommunális adó” szóhasználat (rosszabbik esetben tudatlanságból, csak a kommunális adót tekinti helyi adónak, amely a négymilliárdos helyi adóbevételből csak alig több mint 235 milliót jelent). Megjegyzem a polgármester arra utalt, hogy a március elején esedékes adóközléskor adja meg a Hivatal az ígért tájékoztatást.

 

Amint azt a kaposváriak tapasztalhatták, sem 1998-ban, sem a 2014 novemberében tett ígéretét nem követte a Hivatal tájékoztatása, de a köszönet-nyilvánítás is elmaradt.

 

A polgármester arról is tájékoztatta a kaposváriakat, hogy a kormány szándéka szerint a központi adók csökkenni-, a helyi adók pedig emelkedni fognak. Elmondta, a kormány lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzatok új helyi adót állapítsanak meg, például a települési adót. A Címzetes Főjegyző feladatul kapta, végezzen hatásvizsgálatot a települési adó a bevezetésének lehetősségéről. Ugyanakkor a Polgármester megnyugtatott mindenkit, „2016-ban az adóterhek változatlanok maradnak Kaposváron”.

 

A helyi adók felülvizsgálata, a 2016. évi adóterhelés megállapítása novemberben esedékes. Meglátjuk, így lesz-e. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy Szita Károly ezt az ígéretét sem fogyja betartani, emelkedni fog az építmény-, a telek-, a kommunális-, és az idegenforgalmi adó is. Az iparűzési adó csupán azért nem emelkedik, mert már a bevezetése óta – a helyi kamarai érdekképviseletek egyetértésével – maximumon van.

 

Az interpelláció kapcsán a Címzetes Főjegyző utalt arra, hogy a települési adó nem kerül bevezetésre, azonban 2016-ban a kaposváriak adóterhei nem marad változatlanok!

 

A Címzetes Főjegyző az interpellációra adott írásos válaszában arról tájékoztatott, hogy „Kaposvár választópolgárai hamarosan kézhez kapják azt a polgármesteri levelet, amely tájékoztatást ad arról, hogy a város forrásait, köztük a helyi kommunális adót milyen feladatok megvalósítására költötte, ezen belül milyen összeget fordított a szociálisan rászorultak megsegítésére, az oktatási intézmények működtetésére, a közterületek fejlesztésére.”

 

Közölte azt is, „a KOMETA 99 Zrt-be történt önkormányzati befektetés finanszírozásába helyi adóbevételek bevonására nem került sor.”

 

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi-, szakmai vezetőjének közlése ismételten igazolta, Szita Károly átvágta a kaposváriakat, amikor azt állította, hogy a KOMETA 99 Zrt-ben történt 2 milliárdos önkormányzati befektetés nem a kormánytól kapott 3,5 milliárdos támogatásból történt, hanem a város saját pénzéből. Mert „Kaposvár erős város”.

 

Az interpellációra adott Címzetes Főjegyzői választ - fenntartásaim ellenére – elfogadtam. Elfogadtam, mert a válaszból nyilvánvaló volt, hogy a Hivatal nem tudja teljesíteni a polgármester ígéretét, azaz az interpellációmban feltett kérdéseimre korrekt, a valóságnak megfelelő választ nem lehet adni.

 

Szita Károly - tájékozatlanságból tett - ígérete teljesíthetetlen! A Polgármesteri Hivatalnak nincs olyan pénzügyi nyilvántartása, amely a helyi adók konkrét feladatokra történő felhasználására vonatkozik. Persze „hasalni” lehet. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a polgármester által ígért tájékoztatást (levelet) nem a Hivatal küldi meg a kaposváriaknak, illetve nem a Címzetes Főjegyző írja alá, hanem Szita Károly. Az ilyen „tájékoztatáshoz” még a polgármestert feltétel nélkül kiszolgáló Dr. Kéki Zoltán sem adja a nevét.

 

Nem véletlen a „város forrásai” szóhasználat sem (ezzel a pénzügyi gyűjtő-fogalommal eddig nem találkoztam). Ugyanis a „város forrásai” nem azonosak a helyi adóbevételekkel. A „város forrásai” körébe tartozhatnak például a város saját bevételei (például az üzletek bérbeadásából-, vagy az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek), de „város forrásai” a körébe tartozhat a „saját bevételek” legnagyobb tétele, a „helyi adó bevételek” is.

 

A „város forrásai” közé tartozhat a központi költségvetés által átengedett adók (például a gépjármű adó), a lakosságtól, gazdálkodó szervezetektől átvett pénzeszközök, a városüzemeltetésre kapott központi támogatások, az előző évi - esetenként milliárdos összegű – pénzmaradvány. De ide tartozik a különböző célra kapott, eseti kormányzati támogatás is (például az önkormányzati feladatok biztonságos ellátására a város a közelmúltban 3,5 milliárdos egyszeri támogatást kapott, amiből tulajdonrészt vásárolt az önkormányzat a KOMETA 99 Zrt-ben), a különböző uniós-, és központi fejlesztési támogatások, és még jó néhány dolog.

 

Arra valóban adható korrekt válasz, hogy „város forrásait” mire, milyen feladatok megvalósítására költi el a város, mert ezt tartalmazza a város költségvetése! De nem ezt kérdeztem!

 

Az interpellációmra rendkívül idegesen és arrogánsan reagált a polgármester. A címzetes főjegyzői válasz elhangzása után – személyes érintettség okán, de nem jogszerűen – három rapid kérdést tett fel nekem (vizsgáztatott, tudom-e a költségvetés kiadási főösszegét, a költségvetés működési kiadásait, illetve a helyi adó bevételeket). Szita Károly a válaszomat követően „kioktató stílusban” közölte, hogy helyi adó bevételeket a két összeg közötti különbségre, azaz beruházásokra, fejlesztésekre költi a város. Ez természetesen nem felel meg a valóságnak, már csak azért sem, mert az önkormányzat számára – törvényben előírt feladatokra – a kormány nem ad elegendő pénzt. A hiányzó összeget az önkormányzat saját bevételeiből (például a helyi adóbevételeiből) pótolja.

 

Hát ezért jó politikus-polgármester Szita Károly: a valótlanságokat is hihetően mondja el, a kaposváriak szavazatainak megtartása érdekében, sőt esetenként a hazugságoktól sem riad vissza. Az interpellációmra adott válasz erre is bizonyítékot szolgáltat. „MEGYÜNK ELŐRE!”Lap tetejére