Kezdőoldal » Hírek » STÜHMER "MUTYI" és a JOGBIZTONSÁG

STÜHMER "MUTYI" és a JOGBIZTONSÁG

2015.03.02.
Hozzászólás

A legutóbbi közgyűlés által „tárgyalt” napirendi pontjai között (Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról) ismét találkozhatott az érdeklődő képviselő a Stühmer kávéház üzemeltetésére kiírt pályázattal.
A tájékoztatót olvasva, városunk legutóbb megválasztott díszpolgárának egykori mondása jutott eszembe – aki egy közbeszerzési eljárás jogsértő értékelése kapcsán tett „rosszalló” ellenvetésemre – úgy válaszolt, hogy „mindent lehet, csak akarni kell”. Számtalanszor tapasztaltam, hogy a pályázat nyertesét nem a kritériumoknak való megfelelés alapján, hanem szavazással állapította meg a tanácsnokokból álló bizottság.

A közgyűlési határozat végrehajtása – a város honlapjára 2015. 02. 12. napján feltett „eredeti” változat szerint - megtörtént, azaz a közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármester a beadott pályázatokról döntött és a bérleti szerződést a nyertes pályázóval 2015. 01. 31. hatállyal megkötötte. Ez összhangban volt a pályázati kiírással, amely szerint a bérleti szerződés 2015. 02. 01. napjától kell megkötni. Ez a tájékoztatás azonban nem felelt meg a valóságnak! A valótlan tartalmú tájékoztató azon a feltételezésen alapult, hogy a polgármester felszólítására a nyertes pályázó a hiányzó NAV adóigazolást a 2015. 01. 28. határidőre becsatolja. Nem csatolta be!

 

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás szerint „a pályázati eljárás során egy alkalommal, teljes körben van hiánypótlási lehetőség”, a polgármesternek második helyezést elért pályázót kellett volna győztesnek kihirdetni (ez lett volna korrekt eljárás), vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani (erre joga van a polgármesternek). Nem ez történt, hanem még egyszer felszólították a „nyertes” pályázót, hogy csatolja már be végre a NAV adóigazolást! Ez a másodszori felszólításra sem történt meg. Emiatt 2015. 02. 20. napján a közgyűlési határozat végrehajtásáról egy új tájékoztatás került fel a város honlapjára, mely szerint „a bírálat megtörtént, a nyertes pályázót 2015. március 15-i határidővel hiánypótlásra szólítottuk fel.” Ez már a harmadik felszólítás a NAV adóigazolás benyújtására.

 

Így működik a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a jogbiztonság, csupán azért, mert „minden lehet, csak akarni kell”, és mert - a jogi végzettségű képviselő társam ma már elhíresült mondása szerint - „ha a Polgármester Úr eldöntötte, akkor nincs mit tenni”. Az előterjesztésben a Címzetes Főjegyző, illetve a Polgármester Úr arról is tájékoztat, hogy a „hiánypótlás eredménytelen eltelte esetén új pályázat kerül kiírásra.”

Joggal kérdezheti bárki, milyen folytatás várható? Az elmúlt, közel négy év történéseinek ismeretében nem nehéz megjósolni: a Stühmer „mutyi” folytatódik. A CAFE Ristretto Bt-vel „a pályázat alapján történő szerződéskötésig szóló szerződést megkötöttük”, tájékoztat a Címzetes Főjegyző. Kevés a valószínűsége annak, hogy a „nyertes” ajánlattevő az adótartozását megfizeti március 15.-ig (megtehette volna ezt eddig is), így a NAV adóigazolás becsatolására kevés az esély. Ezért március 15.-e után új pályázatot fog a Hivatal kiírni. A másodszor is kiírt pályázat alapján történő szerződéskötésig a CAFE Ristretto Bt „érvényes” szerződés alapján üzemelteti a kávézót. Annak kicsi a valószínűsége, hogy ilyen „környezetben” lesz újabb pályázó, aki kedvet érez magában a kávézó üzemeltetésére és időt, pénzt nem sajnálva benyújtja a pályázatát. Az újabb pályázat eredménytelenségének kihirdetéséig eltelik akár fél év is. A CAFE Ristretto Bt „érvényes” szerződés alapján addig is üzemeltetheti a kávézót. Majd harmadszor is pályázatot ír ki a Polgármesteri Hivatal. Az eredmény várhatóan ugyanaz lesz. A Nemzeti Adó-, és Vámhivatallal szemben köztatozást-, a Kaposvár MJV Önkormányzatával szemben bérleti díjtartozás felhalmozó „nyertes” pályázó „érvényes” szerződés birtokában elvileg a végtelenségig, azaz „a pályázat alapján történő szerződéskötésig” üzemeltetheti a kávézót.

 

Jobbik esetben aa CAFE Ristretto Bt a harmadik felszólításra becsatolja a NAV adóigazolását és - 1000.-Ft havi bérleti díj mellett - további öt évre szerzősét köt vele a polgármester.

 

Mindez természetesen nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a CAFE Ristretto Bt ismét megpróbálja a bérleti jogát eladni (amint ezt tette az elmúlt év nyarán). Okkal teheti fel a kérdés bárki, Szita Károlynak milyen érdeke fűződhet ahhoz, hogy olyan vállalkozó üzemeltesse a patinás Stühmer kávézót, aki a tartozások mellett jelentős gazdálkodási veszteséget is felhalmozott és ezért - vélhetően - már a „háta közepére kívánja” az üzemeltetés terhét. Lehet, hogy egyszer megtudjuk ezt is.Lap tetejére