Kezdőoldal » Hírek » Interpelláció Kaposvár MJ Város Polgármesteréhez

Interpelláció Kaposvár MJ Város Polgármesteréhez

2015.02.20.
Hozzászólás

„Miért halogatjuk a temetkezés és a kéményseprés közszolgáltatást végző cégek többségi tulajdonba vételét?”

A Közgyűlés a 100/2010.(IV. 28.) önkormányzati határozatával felhatalmazta a polgármestert, a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület 8 810 eFt üzletrészének maximum a névérték kétszeresén történő megvásárlására. Ez a mai napig nem történt meg, noha ezzel az önkormányzat többségi tulajdont szerzett volna a Kft-ben. A vásárlás ugyan elmaradt, de a szándék megmaradt. Ezt jelzi a Közgyűlés által elfogadott „Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai program, mely szerint, hogy „a városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz arra, hogy gátat tudjunk szabni a közszolgáltatási díjak emelkedésének”.

A többségi tulajdon megszerzésére irányuló szándék szellemében a Közgyűlés a 118/2013.(VI. 06.) önkormányzati határozata alapján Polgármester Úr 2 000 000,-Ft összegért megvásárolta Barcs Város Önkormányzatának a Somogy Megyei temetkezési Szolgáltató Kft-ben lévő 1 060 000,-Ft névértékű üzletrészét.

 

Ezt követően a többségi tulajdonba vételének szándékát kiterjesztette a kéményseprést végző cégre is. A szándék komolyságát jelezte, hogy a Polgármester Úr megbízást adott Kapos Holding elnök-vezérigazgatójának, Gombos Attilának az önkormányzati többségi tulajdon megszerzésére irányuló tárgyalás megkezdésére.

 

A „Hiszünk egymásban” várospolitikai program ugyancsak megerősítette a többségi tulajdon megszerzésére irányuló szándékot, mert „csak a többségi tulajdonnal érhetjük el a kéményseprési díjak alacsonyan tartását és a temetkezés költségeinek jelentős csökkenését”. Ismét megerősítette, hogy „a városi tulajdon a leghatékonyabb eszköz arra, hogy gátat tudjunk szabni az áremelkedéseknek”.

 

A 2014. december 10.-i közgyűlésen Kiss Tamás Képviselőtársam kérdésére adott válaszában ismét kijelentette, „határozott szándéka, hogy meghatározó önkormányzati tulajdoni többséget szerezzen a temetkezési szolgáltatásban és többségi tulajdonba vegye a kéményseprő szolgáltatást”.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Gombos Attila tárgyalásai milyen eredményre vezettek? A közel hat éve lebegtetett többségi tulajdonszerzés megtörténik-e belátható időn belül, biztosítva ezzel a díjak alacsonyan tartását?

 

Kaposvár. 2015. február 12.                                                       Kováts Imre - képviselőLap tetejére