Kezdőoldal » Hírek » Kapos Holding a lakósság szolgálatában?

Kapos Holding a lakósság szolgálatában?

2014.11.28.
Hozzászólás

Manapság a rossz gyerekeket nem mással, mint azzal fenyegetik a szülők, hogy „elküldelek ügyintézésre az E.On-hoz, ha nem fogadsz szót”. Eddig én is azt gondoltam, hogy az E.ON bürokratikus ügyintézése felülmúlhatatlan. Tévedtem. A Kapos Holding, illetve egészen konkrétan a kommunális hulladékot gyűjtő Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft (Városgazdálkodási Zrt jogutóda) pökhendi ügyintézése túltesz az említett cégén. Tekintettel arra, hogy az alábbiakban leírt esetem az említett Szolgáltatóval nem egyedi, ezért közkézre adom, okulásául.

Kapos Holding a lakósság szolgálatában?

Több alkalommal véletlenszerűen megfigyelhettem, hogy az ürítést a személyzet az edény ürítését a gyűjtőjármű levegővel működtetett hidraulikus emelőjével végezi. A kezelő, amikor az ürítés megtörtént „elengedi” a levegőt, így az edény teljes súlyával - nagy súlyú vas tartó szerkezettel együtt - rázuhan egy keresztirányú fémszerkezetre, egy hengerre. A fém henger nyomai jól láthatók a gyűjtő edényen. Az edényen a gyűjtőjármű fémszerkezetei által okozott egyéb roncsolások is jól láthatók.  A törést a kezelő személyzet helytelen gépkezelése, illetve a henger okozza („jobb helyeken”, például Budapesten, Veszprémben a hengert a durva ütközés, az edény törésének elkerülése érdekében vastag szivaccsal tekerik be). Természetesen az ürítést nem minden esetben hidraulikus emelővel történik, gyakoran a személyzet egyszerűen beleönti az edény tartalmát a gyűjtőjármű „garatjába”. Ekkor az edénytörés gyakorlatilag ki van zárva. Megjegyzem, hogy a gyűjtőedényt hosszú ideig - amíg az edénymozgatást a Szolgáltató nem „aranyárban” számította fel – az ürítő személyzet végezte, azaz az edényt kivitte az ingatlanról, majd visszahozta. A lakóknak annyi teendőjük volt, hogy a hulladékot az edénybe elhelyezzék.

 

Az elmúlt év december 2. napján a társasházunk 240 literes edényét - a hidraulikus emelővel végzett ürítés során - Szolgáltató dolgozói összetörték (az edény, a két sarkánál 40 -60 cm hosszan elrepedt). Panasz tettem a Kapos Holding ügyfélszolgálatán, egyben kértem az edény cseréjét. 30 nap múlva - a Városgazdálkodási Zrt igazgatója, Trenyik Tamás nevében eljáró - Hajnal Tamás ügyfélszolgálati vezetőjétől azt a választ kaptam, hogy az ürítést végző személyzet „a munkavégzés során minden rendellenes, megszokottól eltérő esetet jelenteni kötelesek, melyre a jelen esetre vonatkozóan nem került sor. A dolgozóink nyilatkozata alapján nem láttuk bizonyítottnak, hogy az edény sérülését a KVG Zrt dolgozói okozták”! A kukát öt fémpánttal erősítettem meg és használhatóvá tettem.

 

Fáradásos törés?Természetesen ezt az arcátlan és cinikus választ nem tudtam elfogadni, ezért Gombos Attilához, a Holdin elnök vezérigazgatójához fordultam. Válaszlevelében idézte Trenyik Úr álláspontját, mely szerint „a szóban forgó edény 240 literes, így azt minden alkalommal a gyűjtőjármű hidraulikus emelőjével ürítik a rakodók. Ebben az esetben az emberi gondatlanság kizárható”. Közölte azt is, hogy a „panaszbejelentés és a dolgozók nyilatkozata is egyértelműen bizonyítja az anyagfáradást”!

 

Ez év július 27. napján a 240 literes kukát ismét megrongálták (a szemtanúk szerint az ürítést hidraulikus emelővel végezték). Ismételt panaszomra a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft ügyvezetője, Ternyik Tamás azt válaszolta, hogy „a gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról a szolgáltatás igénybevevője gondoskodik. Amennyiben az Önök által használt edény sérült, felelősség a Társaságunkat az ürítéskor keletkezett károkért nem terheli”! Ismételten sajnálkozását fejezte ki és közölte, hogy cégüknél 10% kedvezménnyel vásárolhatok egy az alig 16 ezer forintba kerülő kukát. A kukát további fémpántokkal erősítettem meg és tettem használhatóvá.

 

Tekintettel arra, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelemi Felügyelősége és a Somogy Megyei Békéltető Testület vezetője azt tanácsolta, hogy vegyem fel videóra az ürítést, így tudom csak bizonyítani az igazamat. Kértem a Ternyik Urat, hogy jelölje meg az ürítés időpontját. A válasz: reggel hat és húsz óra között ürítenek, állnak rendelkezésemre. Sajnos a lakótársaim leszavazták azt a javaslatomat, hogy a Kapos TV stábját, vagy más – az önkormányzattól szintén független – elektronikus médiumot fogadjunk fel a kuka törés megörökítése, dokumentálása érdekében, ami nem kis kiadást jelentene. Többen felvetették, ha a Szolgáltató megneszelné a bizonyítékszerzés szándékát, jó ideig nem hidraulikus szerkezettel fog üríteni, hanem - mint azt teszik gyakran - kézzel emelik meg a kukát. Egy több hónapos készenlét pedig kész anyagi csődöt jelentene a hatlakásos, jobbára nyugdíjasok által lakott Társasház számára.

 

Vaspánttal erősített kukaNéhány nappal ezelőtt harmadszor is megrongálták a kukánkat, újabb 30 cm-s repedés keletkezett rajta. Jelentős gyakorlat birtokában ismét a kuka pántolása következett. Trenyik Úr – aki az elmúlt esős nyáron nem a fű gyakori kaszálása figyelembe vételével, hanem az előre leírt terv szerint szervezte a zöldhulladék gyűjtését – ez alkalommal, új érvként a jogszabályokra hivatkozva utasította el panaszomat.

 

Ez alkalommal vizsgálatot indítottam annak megállapítása érdekében, hogy melyik lakótársam – az éj leple alatt, kalapáccsal, vésővel vagy más eszközzel felszerelve – rongálta meg a társasház tulajdonát képező gyűjtőedény, azaz a kukát. A lakótársaim vallomása alapján bizonyítást nyert, hogy mindenki rendesen átaludta az éjszakát, nappal pedig mindenki dolgozik. Megjegyzem, hogy az első kuka rongálás időpontjában férfiember nem is tartózkodott a házban, ugyanis egy ilyen jellegű rongálásra csak egy kettes személyi számmal rendelkező, elvetemült élőlény képes.

 

Most vagy további fémpántokkal felszerelkezve várom a következő kuka törést, vagy a 16 ezer forint összegű kártérítés megítélése érdekében Tisztelt Bírósághoz fordulok, remélve, hogy nem fogadja el életszerűnek a Szolgáltató álláspontját, mi több arcátlannak, cinikusnak minősíti Tenyik Úr „védekezését”. Lehet, hogy a mostanság divatos vezetőváltásnak is áldozatul eshet. Ennek örömére veszünk egy kukát csökkentve a Szolgáltató veszteségét, ami az eddigi ügyintézés költségének és a 15 ezer forintos fogyasztóvédelmi büntetésnek kompenzálását jelentheti.Lap tetejére