Kezdőoldal » Hírek » Mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót?

Mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót?

2015.09.07.
Hozzászólás

„OLCSÓ VÁROS Kaposvár”, ismétli gyakran Szita Károly. Míg öt évvel ezelőtt a kaposváriak által befizetett helyi adó összege alig haladta meg a kétezer-hétszáz millió forintot, azaz 2,7 milliárdot, addig az önkormányzat 2015. évi helyi adóbevétele megközelíti a négyezer-egyszáz millió forintot, azaz a 4,1 milliárdot. Szinte valamennyi kaposvárit érintő kommunális adó 2010-ben 3600.-Ft volt, ma már közel duplája, 6500.-Ft lakásonként. Szita Károly szerint is igazságtalan - a lakásnagyságtól független - kommunális adóból öt éve 133 millió forint bevétele volt a városnak, ez az összeg ebben az évben meghaladja 235 millió forintot. Ettől „ERŐS VÁROS Kaposvár”!
Szita Károly több alkalommal megígérte, a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a kaposváriakat arról, mire költi a város a helyi adót. A tájékoztatás eddig elmaradt, ezért a szeptember 10.-i közgyűlésre interpellációt nyújtottam be.

I N T E R P E L L Á C I Ó

 

Kaposvár megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez

 

Mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót?

 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!

 

Közel két évtizeddel ezelőtt, az 1998. évi önkormányzati választási programjában Polgármester Úr kijelentette „mindenkinek joga van tudni, hogy az általa befizetett helyi adót a város mire fordítja” („Folytassuk Együtt Kaposvárért”, 1998. október). A képviselő testület határozattal erősítette meg az ígéretet. A kaposváriak azonban hiába várták a tájékoztatást, ugyan mire fordította, fordítja a város az általuk befizetett helyi adót.

 

Polgármester Úr a 2014. évi önkormányzati választások utáni első, november 13.-i közgyűlésen megismételte korábbi ígéretét.

 

Polgármester Úr közölte, a Hivatal jövő év elején minden lakoshoz eljuttat egy levelet, melyben megköszöni a befizetet kommunális adót és tájékoztatni fogja a kaposváriakat, mire fordította ezt az összeget a város.” Vélhetően szótévesztés volt, hogy a helyi adó helyett – annak egyik elemét – a kommunális adót említette a Polgármester Úr, legalább is a szövegkörnyezetből erre lehet következtetni. A kaposváriak által 2014-ben befizetett helyi adó meghaladta a négymilliárd forintot, ennek elköltéséről kellett volna tájékoztatni a kaposváriakat.

 

Polgármester Úr többek között arról is tájékoztatta a kaposváriakat, hogy a kormány szándéka szerint a központi adók csökkenni-, a helyi adók pedig emelkedni fognak. Elmondta, a kormány lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzatok új helyi adót állapítsanak meg, például a települési adót. A Címzetes Főjegyző Úr feladatul kapta, végezzen hatásvizsgálatot a települési adó a bevezetésének lehetősségéről. Ugyanakkor a Polgármester Úr megnyugtatott mindenkit, 2016-ban változatlan marad Kaposváron a helyi adó.

 

A Címzetes Főjegyző Úr március elején a levelet megküldte, melyből minden kaposvári megtudhatta, hogy mennyi helyi adót fizetett be a város kasszájába. Megtudhattuk azt is, hogy van-e elmaradásunk, illetve azt, hogy mennyi helyi adót kell megfizetni a tárgyévben. Csupán az nem derült ki a levélből, hogy az általam, a kaposváriak által befizetett helyi adót, azaz az építményadót, a telekadót, a kommunálisadót, az idegenforgalmi adót, az iparűzési adót mire fordítja a város. Igaz a köszönet is elmaradt, de ez a legkevesebb.

 

A közelmúltban újabb levelet kaptak a kaposváriak a Címzetes Főjegyzőtől, melyben továbbra sem szerepel tájékoztatás arról, hogy a város mire fordítja a helyi adókat, és elmaradt a köszönet is.

 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!

 

A Hivatal miért nem teljesíti a polgármester által megígért tájékoztatási kötelezettségét? Miért nem kapnak a kaposváriak tájékoztatást arról, hogy a város mire fordítja az építményadót, a telekadót, a kommunálisadót, az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót? Például kaposváriak adója milyen összeget képvisel a KOMÉTA 99 Zrt-be történt, kétmilliárdos önkormányzati befektetésből? Megtudhatják-e a kaposváriak, hogy a helyi adóból mennyit költ a város a szociálisan rászorultak megsegítésére, a közmunkások bérére, Kapos Holdig tagvállalatainak működtetésére, a tőkehelyzetük rendezésére, a kiemelt sportegyesületek támogatására?

 

Kaposvár. 2015. 09. 07.

Tisztelettel:

 

Kováts Imre

képviselőLap tetejére